Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

28. srpnja 2020.

Javni poziv za subvenciju kamata svim mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja Virovitičko-podravske županije koji su ostvarili pravo na HAMAG BICRO kredite – COVID-19 zajmove i ESIF mikro zajmove za obrtna sredstva

Javni poziv za subvenciju kamate svim mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja Virovitičko-podravske županije koji su ostvarili pravo na HAMAG BICRO kredite – COVID-19 zajmove i ESIF mikro zajmove za obrtna sredstva ostvarene u 2020. godini (preuzmi)

Zahtjev za javni poziv „subvencije kamata temeljem odobrenog kredita HAMAG BICRO-a (COVID-19 i ESIF mikro zajmovi) “ ostvarenih u 2020. godini (preuzmi)

Izjava o povezanim osobama (preuzmi)

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (preuzmi)

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (preuzmi)

Share Button