Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

04. prosinca 2019.

Županijska skupština 11. sjednica

Materijali za 11. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (19. 11. 2019. godine)

Poziv za 11. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Ovjera zapisnika:

a)      10. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)

b)      Izvanredne sjednice održane 16. rujna 2019. godine (preuzmi)

2. Razmatranje prijedloga 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (preuzmi)

3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine (preuzmi)

4. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1.siječnja – 30.lipnja 2019. godine (preuzmi)

5. Razmatranje Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije u 2018. godini (preuzmi)

6. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije u 2018. godini (preuzmi)

7. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije i Financijskog izvješća za 2018. godinu (preuzmi)

8. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu (preuzmi)

9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za distribuciju plina trgovačkom društvu HEP PLIN d.o.o. Osijek (preuzmi)

10. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju interesa Virovitičko-podravske županije za davanje u zakup nekretnina bez provođenja javnog natječaja:

a) Općini Lukač (preuzmi)

b) Trgovačkom društvu TERRA SLAVONICA d.o.o. Virovitica (preuzmi)

c) Trgovačkom društvu VIROEXPO d.o.o. Virovitica (preuzmi)

11. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica:

a) o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje jednogodišnjeg ugovora o nabavi lijekova (preuzmi)

b) o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o nabavi posebne skupine lijekova (preuzmi)

12. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije:

a) o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Aniti Novosel Derežić, dr. med.dent. (preuzmi)

b) o davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe u Voćinu (preuzmi)

13. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju dva člana Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica (preuzmi)

14. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

15. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju jednog člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

16. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na:

a) Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko- podravske županije o usklađivanju djelatnosti Zavoda (preuzmi)

b) Izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE

Materijali za 11. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.

  • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
  • Evidencijski listić (preuzmi)
  • Prijedlozi župana za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi)
  • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
  • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
Share Button
Skip to content