Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

17. travnja 2019.

U Pitomači i Špišić Bukovici postavljene stanice za iznajmljivanje bicikala

Na području Špišić Bukovice i Pitomače postavljene su stanice za iznajmljivanje bicikala. Stanice se nalaze na cikloturističkim odmorištima u oba naselja te uključuju električne i klasične bicikle. Postavljanjem ovih stanica doprinijet će se aktivaciji turističkih potencijala regije.
Projekt „Postavljanje stanica za iznajmljivanje bicikala na cikloturističkim odmorištima u Špišić Bukovici i Pitomači“ je vrijedan 248.750 kuna, a sufinancira ga Ministarstvo turizma u iznosu od 139.300 kuna.

Realizacijom projekta omogućuje se jednostavno i lako dostupno korištenje bicikla, bez potrebe posjedovanja, kao novu vrstu javnog prijevoza koja postaje sve više zastupljena i popularna te blagotvorno utječe na čovjekov psihofizički sustav. Za uspješno odobren projektni prijedlog zaslužna je tvrtka DRAFT d.o.o. (www.icv.hr; foto: Općina Pitomača, Općina Š. Bukovica)

Share Button