Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

14. veljače 2019.

Grad Virovitica dobio Suglasnost na Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Ministarstvo poljoprivrede dalo je suglasnost na Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području grada Virovitice te će Grad krenuti u pripremu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Program raspolaganja usvojilo je Gradsko vijeće na svojoj 16. sjednici u prosincu prošle godine, a isti je krajem studenog bio izložen na javni uvid te su zainteresirane strane mogle dati svoj prigovor. Programom su utvrđene površine, kao i načini raspolaganja zemljištem u vlasništvu RH.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Virovitice iznosi 1872,7596 hektara, dok je za zakup određeno 1761,1895 hektara. Maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 70 hektara, a površine će se davati u zakup na 25 godina. Grad je u Programu prepoznao i posebnu vrstu proizvodnje te će određeni dio poljoprivrednih površina za zakup biti za posebne vrste poljoprivredne proizvodnje i to ljekovito bilje, plasteničku proizvodnju i povrtlarstvo te djetelinsko travne smjese. Natječaj će se provoditi temeljem Pravilnika za provođenje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske NN 72/2018 (virovitica.hr)

Share Button