Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

08. lipnja 2018.

Čačinci: Zemljište u Poduzetničkoj zoni Boćine samo 1kn/m2

Vijećnici općine Čačinci održali su 6. sjednicu tekućeg saziva. Nakon usvajanja zapisnika, a budući da nije bilo pitanja za Aktualni sat, u sklopu 2. točke Dnevnog reda raspravljalo se o Programu olakšica i poticaja razvoja gospodarstva u Poduzetničkoj zoni Boćine. Načelnik Mirko Mališ iznio je Program sačinjen od 6 mjera od kojih je najvažnija olakšica na cijenu zemljišta, a koja s istom iznosi, 1kn/m2. Program je jednoglasno usvojen kao i u sljedećoj točci Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina koje će činiti Marija Vreš, Đurđica Vukušić, Stjepan Prelog, Kristina Krmpotić i Ivan Jerbić.

Vijećnici su potom dobili na razmatranje Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni Boćine te prodaju nekretnine u naselju Pušina:

– U industrijskoj zoni Boćine pojavio se zainteresirani kupac od kojeg smo dobili pismo namjere za kupnju područja od 3ha za izgradnju reciklažnog centra građevinskog otpada, dok je u Pušini riječ o zanimanju za nekretninu gdje bi bilo izgrađeno stovarište drvne mase. Oba interesa donose nova zapošljavanja na području naše općine i mišljenja smo da natječaja treba svakako raspisati – rekao je Mališ nakon čega su obje Odluke jednoglasno usvojene.

Posljednje dvije točke dnevnog reda bila su usmjerene ka Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištima u vlasništvu RH na području općine Čačinci. Na adresu Općine stigla su tri prigovora, i to od Đurđe Šimatović, Mislava Ninčevića i Poljoprivrednog poduzeća Orahovica. Nakon rasprave vijećnici su većinom glasovima odbili prigovore Đurđe Šimatović i Mislava Ninčevića koji su tražili da se maksimalna površina koja se na području općine Čačinci može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi s predloženih 150 ha smanji na 50, odnosno 100 h, a od 6 točaka prigovora PP Orahovice, tri su prihvaćena, a tri ne. U konačnom Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, koji je potvrđen sa 7 glasova za, četiri protiv i jednim suzdržanim, maksimalna površina koja se na području općine Čačinci može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 150,00 ha plus 400 ha za trajne višegodišnje nasade. (www.icv.hr, vg)

0806vijececacinci1

Share Button