Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

18. siječnja 2018.

Intervju, Mirjana Peček ravnateljica: Opća bolnica Virovitica završila poslovanje u prosincu s 3,328.743 kune u plusu

Virovitička Opća bolnica završila je poslovanje u prosincu prošle godine s plusom od 3,328.743 kune. O poslovanju bolnice, ulaganjima i aktualnim pitanjima u zdravstvu na području Virovitičko-podravske županije razgovarali smo s ravnateljicom bolnice Mirjanom Peček.

Na čelu bolnice ste gotovo dvije godine, možete li nam nešto reći o trenutnom financijskom stanju ustanove?

– Dolaskom u Opću bolnicu Virovitica postavila sam si zadaću dovesti bolnicu do što boljeg financijskog rezultata, ali bez umanjenja pružanja kvalitete zdravstvene zaštite. Za ravnateljicu sam imenovana krajem travnja 2016. godine i zatekla gubitke ustanove veće od 40 milijuna kuna. Rezultati koje sam u svom 20-mjesečnom mandatu postigla sa svojim suradnicima vidljivi su i u financijskom pogledu i u pogledu nabave medicinskih uređaja i opreme te otvaranju Odjela psihijatrije. Sada, nakon skoro dvije godine vođenja bolnice, možemo reći da sam zaustavila negativan trend poslovanja te uz pomoć Ministarstva zdravstva sanirala dospjele obveze u iznosu od 8,300.000 kuna, što je i pridonijelo ovom pozitivnom rezultatu poslovanja bolnice za prosinac. Iako mjere uštede i racionalizacije poslovanja nisu popularne, one su u zdravstvu nužne. U Ministarstvu zdravstva se jednom mjesečno održavaju sastanci na temu racionalizacije poslovanja na kojemu i mi aktivno sudjelujemo. Na tim sastancima ravnatelji opravdavaju svoje mjesečne rezultate te zajedno pokušavamo iznaći rješenja za pozitivno poslovanje, usvajamo dobru praksu od ostalih kolega ravnatelja i naravno, primjenjujemo preporuke od ministra i njegovog kabineta.

U kakvom stanju ste zatekli opremu i što ste po tom pitanju poduzeli?

– Jedan dio opreme je zaista zastario te smo poduzeli sve korake, uz podršku Županije, i investirali u određeni dio medicinske opreme. U samu opremu u posljednjih 20 mjeseci investirano je više od 6 milijuna kuna. Od najznačajnijih ulaganja spomenula bih videokolposkop za Odjel ginekologije (vrijednost 19.000 kn), transportni inkubator s respiratorom za Odjel pedijatrije (380.000 kn), 58 bolesničkih kreveta s pripadajućom opremom i 58 noćnih ormarićima (1,000.000 kn) te višeslojni CT uređaj (4,031.250 kn). Dakle, za Odjel ginekologije nabavljen je novi videokolposkop, novija verzija kolposkopa koji smo do sada koristili, a koji je bio star 20 godina i radio je na principu mikroskopa bez mogućnosti slike i ispisa. S novim videokolposkopom možemo osigurati kvalitetnije i adekvatnije pretrage, koje su čak i na razini klinike. Sama riječ video znači da je prikaz na ekranu, da pacijent može i sam vidjeti slike, a one se mogu pohranjivati na tvrdi disk i postoji mogućnost njihova ispisa. Kada smo kod ginekologije, moram također napomenuti da smo uključeni u Nacionalni program ranog otkrivanja raka grlića maternice te da redovito tijekom cijele godine provodimo tečaj za trudnice. Tečaj je besplatan i održava se u popodnevnim satima tako da i oni koji su zaposleni mogu prisustvovati tečaju. Sve informacije o terminima održavanja tečaja mogu se pronaći na našoj internetskoj stranici http://www.bolnica-virovitica.hr/tecaj-za-trudnice.

Što se tiče inkubatora za pedijatriju, postojeći transportni inkubator bio je star više od 10 godina te smo za potrebe razvoja perinatalne skrbi kupili novi transportni inkubator za prijevoz vitalno ugrožene novorođenčadi i respirator s mogućnosti pružanja pomoći za djecu do starosti 3 godine. Osim tog transportnog inkubatora Odjel pedijatrije raspolaže i s četiri inkubatora za njegu novorođenčadi na Odjelu. Jedinica intenzivnog liječenja (JIL) ima respirator za djecu stariju od 3 godine tako da možemo pružiti adekvatnu pomoć djeci do 18. godine života. Za pratnju vitalno ugrožene novorođenčadi osigurali smo educirani tim stručnjaka koji se sastoji od pedijatara i anesteziologa. Osigurali smo i lijek Surfaktant koji se daje ranije rođenoj djeci i služi za brže sazrijevanje pluća.

Opremili smo bolnicu s ukupno 58 novih bolesničkih kreveta s pripadajućom opremom i isto toliko noćnih ormarića. Odjel za traumatologiju i ortopediju dobio je 25 kreveta, Odjel za kardiologiju 14 kreveta, 10 ih je završilo na Odjelu za ginekologiju i porodništvo, a po 3 kreveta dobili su i odjeli pedijatrije, gastroenterologije i endokrinologije. Iz županijskih sredstava potpore za nabavu novih kreveta uložili smo ukupno oko milijun kuna.

Osim toga, Odsjeku hemodijalize nabavili smo četiri aparata za hemodijalizu. Pacijenti se na dijalizi redovito obrađuju i pripremaju za transplantaciju bubrega. U planu nam je i nabava nove stanice za reverznu osmozu, odnosno stanice za pročišćavanje vode koja se koristi prilikom dijalize, jer je postojeća stara 17 godina. Moram pritom napomenuti da na određenim odjelima nije bilo značajnijih ulaganja u posljednjih 40-ak godina.

S obzirom da je višeslojni CT najveća investicija OB Virovitica u 2017. godini, možete li nam reći koja je važnost takvog uređaja za vašu ustanovu?

– CT 128-slojni je naša najveća investicija u prošloj godini u ukupnoj vrijednosti od 4,031.250 kuna. Postojeći 16-slojni CT uređaj na Odjelu za radiologiju Opće bolnica Virovitica datira iz siječnja 2009. godine. Na uređaju se kontinuirano tijekom proteklih osam godina svakodnevno pregledavalo 15 do 20 pacijenata. Učinjeno je više od 600.000 ekspozicija te su zamijenjene dvije rendgenske cijevi. Uređaj je redovito servisiran, međutim zbog starosti bili su učestali kvarovi na mehaničkim dijelovima i softveru, zaredali su se kvarovi i na radnim stanicama, a sve je to za posljedicu imalo prekid rada tijekom izvođenja pregleda. Sve češći problem bio je i u prijenosu slika. S obzirom da su se svakodnevno izvodili zahtjevni pregledi, kao što su angiografije, pregledi teško pokretnih i nepokretnih pacijenata, sve češće obrada politraumatiziranih pacijenata, kada se pregled mora obaviti u vrlo kratkom vremenu, kao i u cilju poboljšanja kvalitete rada i povećanja broja usluga, nabava novog CT uređaja bila je prijeko potrebna.

Kada govorimo o CT-u, ovom prilikom svakako bih htjela zahvaliti u ime svih djelatnika bolnice i svoje osobno ime ministru zdravstva Milanu Kujundžiću na odobrenim financijskim sredstvima, našem ministru Tomislavu Tolušiću, županu Igoru Androviću i svakako saborskom zastupniku Josipu Đakiću na njihovom trudu, zalaganju i pomoći u realizaciji kupnje ovog CT-a.

S obzirom da je riječ o Odjelu radiologije, htjela bih napomenuti da na Odjelu imamo mamograf koji je nadograđen s trenutno posuđenom tomosintezom, odnosno aparatom za dubinsko snimanje i rano otkrivanje raka dojke. Tomosinteza je u posudbi od prošle godine pa smo se zbog toga odlučili za njegovu kupnju iz županijskih sredstava potpore. Prilikom posudbe tomosinteze u našoj bolnici organiziran je tečaj za specijaliste radiologije s područja cijele Hrvatske s ciljem obuke rada na uređaju i ranog otkrivanja raka dojke.

Također valja naglasiti da uz nabavku nove opreme kontinuirano provodimo i obnavljanje sitnog inventara u operacijskoj sali i Odjelu ginekologije. Uveli smo i nove informatičke programe e-Novorođenče i e-Račun. Program e-Novorođenče omogućava da se sva djeca rođena u virovitičkoj Općoj bolnici prijavljuju putem tog programa uz adekvatno otpusno pismo, a prednost E-računa je da sve naše račune prema HZZO-u, koje smo do sada slali poštom i trošili mnogo više vremena na ispravke, od sada šaljemo elektronski Zahvaljujući tom sustavu omogućili smo da usluge koje odradimo u kratkom roku i naplatimo od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Javnost je upoznata s projektom vrijednim 50 milijuna kuna koji ste potpisali u veljači 2017. godine. Možete li nam reći u kojoj je trenutno fazi?

– Završeno je javno nadmetanje za MODUL 3, odnosno izgradnju novog krila bolnice u vrijednosti od 22.664.809,61 (s PDV-om ). Površina novog krila bolnice bit će 7660 kvadrata, a tamo će biti smještena internistička dnevna bolnica i sva tri laboratorija – medicinsko-biokemijski, patohistološki i citološki. Trenutno je u fazi provjera troškovnika i ostalih dokumenata svih ponuditelja, a nakon toga slijedi donošenje odluke o odabiru, potpisuje se ugovor i počinju radovi. Što se pak tiče MODULA 1 i MODULA 2, odnosno opremanja centralne sterilizacije i Jedinice intenzivnog liječenja (JIL) te opremanje dnevnih bolnica, natječaj je objavljen jučer, 17. siječnja 2018. godine, a otvaranje ponuda će biti krajem veljače.

Dali ste kratak osvrt na opremu i projekte, ima li još nešto što biste istaknuli kao značajan događaj u 2017. godini?

– Naravno, htjela bih još jednom spomenuti otvaranje Odjela psihijatrije koji je bio zatvoren od travnja 2015. godine u doba sanacije zbog manjka liječnika, ali isto tako i manjka interesa tadašnje Uprave da se pronađu rješenja za njegov opstanak. Pacijenti su do otvaranja odjela bili zbrinjavani u okolnim bolnicama, a sada se 24 sata na dan zbrinjavaju u našoj ustanovi. Odjel za psihijatriju adaptiran je vlastitim sredstvima bolnice, a kapacitet odjela je 16 ležajeva. Rješenje za ponovno otvaranje Odjela za psihijatriju pronašli smo u organiziranju dežurstva s vanjskim suradnicima, pa će se tako moći organizirati i dežurna psihijatrija i redovan rad.

U 2017. godini često se govorilo o limitima. Je li za Opću bolnicu Virovitica došlo do kakvih promjena, povećanja ili smanjenja limita za 2018. godinu?

– Da, mi smo za 2018. godinu konačno dobili povećanje limita za 3,5%, odnosno oko 300.000 kuna. Ponudu za novo ugovaranje predali smo krajem prošle godine. Ugovorili smo usluge i postupke koje se trenutno obavljaju i isto tako nove usluge koje naši specijalisti planiraju obavljati.

Naša ustanova širi paletu zdravstvenih usluga te kontinuirano radimo na podizanju kvalitete i kvantitete zdravstvene zaštite. Opća bolnica Virovitica uključena je u projekt pod nazivom “e-Naručivanje – Prioritetno naručivanje pacijenata”. Cilj projekta je uvođenje prioritetnog naručivanja pacijenata kao nove funkcionalnosti u bolničkim zdravstvenim ustanovama. Prioritetno naručivanje obavlja liječnik primarne zdravstvene zaštite na temelju zdravstvenog stanja pacijenta na način da pacijent dobije termin u okviru maksimalno medicinski prihvatljivog vremena za prioritetne pacijente, odnosno unutar tjedan dana.

S obzirom da ste dobili povećani “limit”, znači li to da ste ugovorili neke nove usluge? Ako jeste, koje su to?

– Od novina, kod novog ugovaranja, svakako bih spomenula otvaranje novog radilišta – Jedinica za moždani udar pri Odjelu za neurologiju. Jedinica će imati četiri akutna kreveta te će obrađivati pacijente s težim oblicima moždanog udara, hitnim neurološkim stanjima koji zahtijevaju pojačani nadzor i promatranje. Također ugovorili smo i Odjel za palijativnu skrb s 5 kreveta kako nam je i odobreno u Mreži javne zdravstvene zaštite. Opća bolnica Virovitica je od samog početka aktivno uključena u provedbu zakona o implementaciji palijativne skrbi u zdravstveni sustav. Osnovan je tim za podršku palijative i kontinuirano radimo na edukaciji članova tima. S obzirom da je opći cilj palijativne skrbi unapređenje kvalitete života oboljelih od progresivnih, neizlječivih bolesti, tendencija nam je stvoriti adekvatne uvjete za provođenje kvalitetne palijativne skrbi.

Koliko je liječnika trenutno zaposleno u OB Virovitica, imate li i vi problema s odlascima liječnika u inozemstvo?

– Opća bolnica Virovitica trenutno ima 647 zaposlenih. Od tog broja je 101 liječnik i to: 66 liječnika specijalista, 31 liječnik specijalizant, 2 doktora medicine i 2 doktora medicine pripravnika. Od tih 66 liječnika specijalista, njih sedam radi na određeno vrijeme uz suglasnost Ministarstva zdravstva.

Kao i u drugim zdravstvenim ustanovama u cijeloj Hrvatskoj postoji migracija liječnika iz mjesta u mjesto ili izvan zemlje. Tako su iz naše ustanove, od kada sam ja na čelnoj poziciji, otišla četiri liječnika. Jedan je otišao u inozemstvo, a troje se zbog obiteljskih razloga preselilo u mjesto boravka. Iz drugih zdravstvenih ustanova u našu su bolnicu došla dva liječnika i to jedan liječnik specijalist hitne medicine i specijalizant anesteziologije i reanimatologije.

Kada već govorimo o kadrovima, valja naglasiti da ulažemo u liječnički, medicinski kadar, potičemo edukacije, dolaze nam liječnici iz područja raznih medicinskih grana kako bi se naši liječnici mogli educirati u vlastitoj ustanovi. (www.icv.hr)

Skip to content