Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

06. lipnja 2017.

Rekonstrukcija krovišta Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina

Dokumentacija o nabavi

Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Troškovnik rekonstrukcije krovišta Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina

Projektna dokumentacija

Share Button