Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

15. srpnja 2015.

Visoka škola Virovitica dobila dopusnicu za izvođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija menadžmenta (4. i 5. godina)

Nakon uspješno provedenog postupka inicijalne akreditacije koju je provodila Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Visoka škola Virovitica dobila je dopusnicu ministra znanosti  obrazovanja i sporta za izvođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjerovi: Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća, čime je studentima na Visokoj školi Virovitica omogućen nastavak studiranja na diplomskoj razini, odnosno na 4. i 5. godini studija. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta traje dvije godine, a njegovim se završetkom stječe 120 ECTS bodova.

Natječaj za upis na specijalistički diplomski studij Menadžmenta biti će objavljen na web stranici Visoke škole do kraja ovoga tjedna, razredbeni postupak i upisi na studij održati će se  u mjesecu listopadu, a nastava će započeti u mjesecu studenome ove godine.

Sve informacije vezane za programske sadržaje studija, natječaj, razredbeni postupak, upis i početak nastave na specijalističkom diplomskom studiju biti će dostupne  na web stranici Visoke škole na linku: http://www.vsmti.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=3669

Visoka škola zahvaljuje svima koji su podupirali proces inicijalne akreditacije studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta! (www.vsmti.hr)

Skip to content