Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom

Smrtno stradali hrvatski branitelji i umrli hrvatski ratni vojni invalidi imaju pravo na plaćene troškove uređenja groba s nadgrobnim spomenikom
Pravo na plaćene troškove uređenja grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom do 11.500 kuna s PDV-om pripada:

  • smrtno stradalim hrvatskim braniteljima sukladno članku 6. stavku 1. točkama a) i b) Zakona
  • smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz čl. 6 stavka 1. točke a) i b) Zakona – nakon ekshumacije i identifikacije
  • umrlim hrvatskim ratnim vojnim invalidima (HRVI) od I. do IV. skupine koji su do smrti koristili doplatak za njegu i pomoć druge osobe.

Pravo se može ostvariti na temelju narudžbenice ovog Upravnog odjela u županiji ili podnošenjem zahtjeva za povrat sredstava ako ste sami platili uređenje grobnog mjesta.

Potrebna dokumentacija
Da bi se ostvarilo pravo na povrat troškova, podnositelj zahtjeva dužan je dati na uvid osobne podatke službenoj osobi pri uz zahtjev priložiti:

  • originalni račun na ime podnositelja zahtjeva za povrat troškova
  • drugostupanjsko rješenje o obiteljskoj invalidnini ili naknadi obiteljske invalidnine (za smrtno stradale i identificirane branitelje)
  • potvrdu o pripadnosti i okolnostima stradavanja (za poginule hrvatske branitelje, ako nema korisnika obiteljske invalidnine)
  • izvješće o identifikaciji i pokopu te prijava činjenice smrti (za identificirane hrvatske branitelje)
  • presliku drugostupanjskog rješenja o priznatom statusu HRVI-ja od I. do IV. skupine s pravom na njegu i pomoć druge osobe
  • pisano izvješće upravnog odjela, nadležnog prema mjestu ukopa, o izvršenom uređenju grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom
  • presliku tekućeg ili zaštićenog računa.

Za uređena grobna mjesta s nadgrobnim spomenikom izvan područja Hrvatske potrebno je priložiti i izjavu podnositelja zahtjeva o uređenju i jasnu fotografiju grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom.

Održavanje grobnog mjesta
Hrvatski branitelji koji su smrtno stradali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske smatraju se povijesno značajnim osobama u smislu Zakona o grobljima. Obveznici održavanja grobnih mjesta povijesno značajnih osoba su vlasnici groblja (jedinice lokalne samouprave).
Obveza održavanja grobnih mjesta povijesno značajnih osoba odnosi se na grobna mjesta smrtno stradalih hrvatskih branitelja iza kojih nema živih nasljednika.

Share Button