Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Status člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

  • Status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata možete ostvariti ako je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata:
    poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996.
  • ubijen prilikom zatočenja u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu
  • umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a najkasnije do 31. prosinca 1997.
  • Umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te ako su članovi obitelji podnijeli zahtjev za ostvarivanje statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, br. 137/09.)
  • počinio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske do dana stupanja na snagu ovoga Zakona (14. prosinca 2017. godine)
  • umro kao hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, ili je umro od bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma zbog rane ili ozljede na temelju koje mu je bio priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata I. skupine s pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe po toj osnovi do stupanja na snagu ovoga Zakona (14. prosinca 2017. godine).

Status člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata možete ostvariti ako je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nestao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Obiteljska invalidnina -Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji

Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradalog branitelja

Share Button