Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Pravo na naknadu troškova prilagodbe osobnog automobila

Kao hrvatski ratni vojni invalid (HRVI) iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine imate pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila u Vašem vlasništvu
Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine imaju pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila u njihovu vlasništvu, po priloženom originalnom računu o obavljenoj prilagodbi, najranije u petoj godini od posljednje prilagodbe.
Zahtjev za naknadu troška prilagodbe osobnog automobila u Vašem vlasništvu podnosite ovom upravnom odjelu.
Zahtjev potpisuje korisnik prava (HRVI) ili njegov punomoćnik. Ako zahtjev za dodjelom osobnog automobila potpisuje punomoćnik, potrebno je priložiti punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

Share Button