Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji imaju pravo na novčanu naknadu.
Pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: naknada za nezaposlene), ako ispunjavate uvjete propisane Zakonom, možete ostvariti ako ste:

 1. korisnici obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine
 2. djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nakon što im prestane pravo na obiteljsku invalidninu odnosno novčanu naknadu obiteljske invalidnine
 3. korisnici osobne invalidnine
 4. bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
 5. bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8. Zakona koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana
 6. roditelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga
 7. roditelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8. Zakona koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje sto dana koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga i
 8. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje sto dana i koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Uvjeti

Ako ulazite u jednu od prethodno navedenih kategorija da biste ostvarili naknadu za nezaposlene, morate ispuniti sljedeće uvjete:

 1. niste zaposleni
 2. nemate registrirano trgovačko društvo ili obrt
 3. niste korisnici mirovine veće od 33% od utvrđene proračunske osnovice
 4. Vi i članovi kućanstva nisu korisnici zajamčene minimalne naknade
 5. niste korisnici novčanog primanja u svezi s profesionalnom rehabilitacijom odnosno zbog nezaposlenosti
 6. Vi i članovi kućanstva niste vlasnici ili korisnici motornog vozila koje ne služi podmirenju osnovnih životnih potreba ili motornih plovila dužine više od šest metara
 7. Vi i članovi kućanstva niste vlasnici ili suvlasnici ili korisnici ili sukorisnici nekretnina koje ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba
 8. Vi i članovi kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva nemate ukupno novčane prihode mjesečno po članu kućanstva veće od 30% od utvrđene proračunske osnovice
 9. niste temeljem rješenja nadležnog tijela smješteni u zdravstvenu ustanovu
 10. niste na teret državnog proračuna Republike Hrvatske korisnici usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama propisa o socijalnoj skrbi ili drugih posebnih propisa, osim ako ste beskućnik koji je korisnik usluge smještaja u prenoćištu i
 11. niste na izdržavanju kazne zatvora, osim ako ste prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobama koje ste uzdržavali, a iste osobe obvezni ste uzdržavati i tijekom izvršenja kazne zatvora.

Visina naknade za nezaposlene

Ako vi i članovi kućanstva ispunjavate sve uvjete i nemate nikakvih prihoda, iznos naknade je 1.097,58 kn. Ako ste hrvatski branitelj ili HRVI, na taj iznos dodaje se 0,3326 kn po danu sudjelovanja u borbenom sektoru.

Izjava o sastavu kućanstva
Naknada za nezaposlene-izjava o imovini i dohotku
Naknada za nezaposlene-obrazac

Share Button