Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Dodjela automobila s ugrađenim prilagodbama

Kao hrvatski ratni vojni invalid (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine imate pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama
Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine imaju pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama koji im u vlasništvo dodjeljuje Ministarstvo hrvatskih branitelja u sedmoj godini od izvršnosti rješenja o posljednjoj dodjeli.
Iznimno, HRVI iz Domovinskog rata I. skupine umjesto dodjele osobnog automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama, u sedmoj godini od izvršnosti rješenja o posljednjoj dodjeli može ostvariti pravo na dodjelu iznosa do visine novčane vrijednosti osobnog automobila koje za HRVI iz Domovinskog rata I. skupine pribavlja Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Zahtjev za dodjelu osobnog automobila
Zahtjev za dodjelu osobnog automobila podnosite ovom upravnom odjelu.
Zahtjev potpisuje korisnik prava (HRVI) ili njegov punomoćnik. Ako zahtjev za dodjelom osobnog automobila potpisuje punomoćnik, potrebno je priložiti punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Share Button