Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Utjecaj na ekološku mrežu

Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

1. Uređenje stare Drave na području Noskovačke bare

– Naslovnica (preuzmi)

– Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (preuzmi)

– Potpisna stranica (preuzmi)

– Tekstualni prilozi:

Rješenje i mišljenje (preuzmi)

Suglasnost MZOiP (preuzmi)

– Grafički prilozi:

Prilog 1 (preuzmi)

Prilog 2 (preuzmi)

– Zaključak o nadopuni studije (preuzmi)

– Izvješće o javnoj raspravi (preuzmi)

2. Obavijest o provođenju javnog uvida u studiju glavne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu za uređenje Virovitičkih jezera (preuzmi)

– Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Uređenje retencija na području Virovitičkih jezera (preuzmi)

– Izvješće o javnoj raspravi (preuzmi)

– Rješenje o glavnoj ocjeni (preuzmi)

 

 • Rješenje o utjecaju zahvata na ekološku mrežu za obnovu dvorca u Suhopolju (preuzmi)
 • Rješenje za ocjenu zahvata za prirodu za izgradnju cestovnog mosta u Križnici (preuzmi)
 • Rješenje za sustav navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac (preuzmi)
 • Rješenje za dvorac u Suhopolju (preuzmi)
 • Rješenje za retenciju na virovitičkim jezerima (preuzmi)
 • Ocjena prihvatljivosti zahvata za EM za područje Noskovačke bare (preuzmi)
 • Reciklaža vode iz taložnica na lok pogona u Hercegovcu (preuzmi)
 • Rješenje za zahvat “Nadstrešnica u noskovcima” (preuzmi)
 • Utjecaj zahvata TS i priključak vodne pumpe na ribnjaku Grudnjak na EM (preuzmi)
 • Rješenje za izgradnju biciklističkih odmorišta u naseljima Sopje, Noskovci i Budakovac (preuzmi)
 • Rješenje o utjecaju zahvata za ekološku mrežu za kolnu vagu u kamenolomu Hercegovac (preuzmi)
 • Rješenje o utjecaju zahvata za EM za pogon za proizvode od drva u Okrugljači (preuzmi)
 • Rješenje o utjecaju zahvata za EM za kogeneraciju u Voćinu (zamijenjeno Rješenje) (preuzmi)
 • Rješenje o utjecaju zahvata za EM za rekonstrukciju škole u glazbeno-umjetničku školu s ljetnom pozornicom (preuzmi)
Share Button