Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Okolišne dozvole:

Obavijest – VIRO Tvornica šećera d.d. Virovitica (preuzmi)

Javna rasprava – Vitrex d.o.o. (preuzmi)

– Ponovljena javna rasprava Vitrex d.o.o. (preuzmi)

Javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada u Virovitici

  • Dopune okolišne dozvole za odlagalište otpada u Virovitici (preuzmi)
  • Javna rasprava – odlagalište (preuzmi)
  • Info o zahtjevu za izmjenu Rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada u Virovitici (preuzmi)

 

Javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada „Radosavci“, Grad Slatina, operatera Slatina kom d.o.o. iz Slatine

  • Javna rasprava – Slatina kom d.o.o. (preuzmi)

 

Informacija o zahtjevu za objedinjene uvjete zaštite okoliša za Keramika – Modus d.o.o Orahovica

Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Tuk u Orahovici (preuzmi)

 

Javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada Tuk u Orahovici (preuzmi)

  • Sažetak za javnu raspravu (preuzmi)
  • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole (preuzmi)
Share Button