Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Matica vjenčanih

Sklapanje braka u građanskom obliku

Brak se sklapa u građanskom obliku pred matičarom.
Za sklapanje braka u građanskom obliku nevjesta i ženik svoju namjeru sklapanja braka osobno prijavljuju matičaru, nadležnom za mjesto u kojem žele sklopiti brak.

Prijavi moraju priložiti:
- osobne iskaznice ženika i nevjeste na uvid,
- presliku osobnih iskaznica svjedoka,
- pravomoćno rješenje Općinskog suda o dopuštenju za sklapanje braka u slučaju maloljetnosti ženika ili nevjeste.

Matičar, u dogovoru s nevjestom i ženikom, određuje dan za sklapanje braka i to, u pravilu, u razdoblju od 30 do 45 dana od dana prijave namjere sklapanja braka.

Ukupan iznos troškova koje su ženik i nevjesta dužni platiti iznose 210,00 kn upravnih pristojbi za sastavljanje zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka te za sam čin sklapanja braka pred matičarem.

e-Prijava vjenčanja

Usluga e-Prijava vjenčanja omogućava mladencima, punoljetnim državljanima Republike Hrvatske, da prijave sklapanje braka u građanskom obliku u bilo kojem matičnom uredu na području naše županije 30 do 45 dana unaprijed, sve bez odlazaka u matični ured, putem Interneta.

Sklapanje braka izvan službene prostorije

Brak se može sklopiti i izvan službene prostorije, o čemu se podnosi zahtjev matičaru matičnog ureda koji je najbliži mjestu u kojem se brak namjerava sklopiti ili putem aplikacije e-Prijava vjenčanja. Za sklapanje braka izvan službene prostorije plaća se naknada prema Pravilniku o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije. Mjerila za određivanje visine naknade su udaljenost mjesta sklapanja braka od službene prostorije, vrijeme sklapanja braka, te sklapanje braka izvan tjednog radnog vremena tijelo državne uprave sukladno propisima te na blagdan i neradne dane što su utvrđeni zakonom kojim se uređuju blagdani i neradni dani u RH. Osnovica za izračun visine iznosa naknade čini prosječna bruto plaća po zaposleniku u RH prema posljednjim službeno objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku u vrijeme prijave namjere sklapanja braka. Naknada za sklapanje braka izvan službene prostorije uplaćuje se isključivo uplatnicom.

Sklapanje braka u vjerskom obliku

Nevjesta i ženik, koji žele sklopiti brak u vjerskom obliku dužni su, od matičara koji je nadležan za područje na kojem se nalazi vjerska zajednica pred čijim službenikom žele sklopiti brak zatražiti potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka koje su propisane Obiteljskim zakonom.
Nevjesta i ženik za sklapanje braka u vjerskom obliku prilažu državne biljege u iznosu od  90,00 kuna i to 70,00 kuna za sastavljanje zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka i 20,00 kuna za potvrdu za ispunjavanje pretpostavki za sklapanje braka.
Potvrda o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku važi tri mjeseca od dana izdavanja.

Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka i životnog partnerstva
 
  • Činjenica sklapanja braka nastala u inozemstvu upisuje se u maticu vjenčanih mjesta u kojem je zadnje zajedničko prebivalište bračnih drugova, a, ako toga nema ili nije poznato, u maticu vjenčanih zadnjeg prebivališta bračnog druga koji je podnio zahtjev za upis sklapanja braka;
Obrasci: Zahtjev za upis činjenice sklapanja braka u maticu vjenčanih

Osoba koja živi u inozemstvu i nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku može zatražiti izdavanje i dostavu isprava osobno, putem opunomoćenika ili putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. Također stranka može podnijeti zahtjev za izdavanje isprava putem opunomoćenika, ili se pisanim putem može obratiti matičnom uredu od kojeg traži izdavanje isprave.

Obrasci: Zahtjev za izdavanje isprava iz matice vjenčanih
Skip to content