Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

24. travnja 2024.

Podnošenje zahtjeva za provedbu Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda otvoreno do 05. svibnja 2024.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dana 22. travnja 2024. godine otvorila natječaj za podnošenje zahtjeva za provedbu Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini (NN br. 46/2024). Podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa otvoreno je do 05. svibnja 2024. godine.

Mjere u provedbi Programa su:

  • Mjera 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije;
  • Mjera 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije.

Prihvatljivi korisnici potpore:

  • Prihvatljivi korisnici potpore u obje mjere su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja prerađuju poljoprivredne proizvode životinjskog ili ne-životinjskog podrijetla te udovoljavaju uvjetima danim u natječajnoj dokumentaciji.

Iznos potpore:

Mjera 1.

  • Za Mjeru 1. prihvatljivi troškovi na temelju kojih se izračunava potpora utvrđuje se kao povećanje troškova energenata izuzev prirodnog plina i električne energije, dok se za Mjeru 2. prihvatljivi troškovi izračunavaju se na temelju povećanja troškova prirodnog plina i/ili električne energije.
  • Najviši iznos potpore po korisniku u Mjeri 1. ni u jednom trenutku ne smije prelaziti 50% prihvatljivog troška, a ukupni iznos potpore ne može biti veći od 2.250.000,00 eura po poduzetniku.

Mjera 2.

  • U izračunu prihvatljivog troška za Mjeru 2, za razdoblje od 01. rujna 2022. godine, količina prirodnog plina ili električne energije korištena za izračun prihvatljivog troška ne može biti veća od 70% potrošnje korisnika u istom razdoblju 2021. godine.
  • Najviši iznos potpore po korisniku u Mjeri 2. ni u jednom trenutku ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova, a ukupni iznos potpore ne može biti veći od 4.000.000,00 eura po poduzetniku.

Način podnošenja Zahtjeva za potporu:

Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) popunjava se putem AGRONET-a, zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Za sve dodatne informacije i prijavu obratite se na kontakt broj: +385 99 265 6752 ili na e-mail: info@inkubatorivpz.hr. (inkubatorivpz.hr)

Share Button