Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

18. rujna 2023.

Ministarstvo kulture i medija objavilo Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu, rok za prijave do 5. listopada

Ministarstvo kulture i medija objavljuje Javni poziv te sredstva iz proračuna Republike Hrvatske biti osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj javni poziv su ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima:

 • muzejske djelatnosti,
 • knjižnične djelatnosti,
 • potpore izdavanju knjiga,
 • potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora,
 • izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija,
 • monografija iz područja kulture i umjetnosti,
 • književnih manifestacija,
 • književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti,
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,
 • glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti,
 • vizualnih umjetnosti,
 • interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi,
 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),
 • međunarodne kulturne suradnje,
 • redovne djelatnosti udruga u kulturi,
 • gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture,
 • digitalizacije kulturne baštine,
 • zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,
 • zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,
 • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
 • zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,
 • zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.

Osnovni prioriteti i cilj Javnog poziva je: jačanje suvremenog umjetničkog stvaralaštva i produkcije te njezino pozicioniranje u odnosu na europski kontekst, poticanje mobilnosti i međukulturnog dijaloga, razvijanje dugoročnih partnerskih suradnji, stručna utemeljenost i visoka razina kvalitete, uključenost lokalne zajednice, osiguranje temeljne kulturne infrastrukture, zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom, ekonomičnost te kontinuitet u djelovanju predlagatelja programa i projekata.

Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog kulturnog i umjetničkog područja definirani su u uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje koji su sastavni dio ovog Poziva i dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

Prijave na poziv podnose se na odgovarajućim e-obrascima dostupnim na stranicama Ministarstva. Prijave se podnose do 5. listopada 2023. godine do 17.00 sati.

Iznimno od prethodno navedenog roka, prijave programa koji se odnose na područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara podnose se u razdoblju od 2. listopada do 3. studenog 2023. godine do 17.00 sati.

Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2024. godini prijavljuju se u dva (2) roka: od 4. rujna do 5. listopada 2023. godine te od 15. travnja do 16. svibnja 2024. godine do 17.00 sati. Više možete vidjeti OVDJE (min-kulture.gov.hr, Fotografija/Ilustracija: Kristijan Toplak)

Share Button