Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

25. svibnja 2023.

Hrvatske vode (Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu) – Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku potpunog izvlaštenja nekretnine

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku potpunog izvlaštenja nekretnine radi, izvođenja zahvata u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava (uređenje voda i vodotoka), 2.a skupine – Regulacija vodotoka Lendava, sanacija odrona i izgradnja biciklističko-pješačke staze u k.o. Špišić Bukovica
Share Button