Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

24. svibnja 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja: Otvoreni javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2023. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu. Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe. Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godine s osnove:

  •  stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
  • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
  • polaganja naučničkog ispita
  • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika
  • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.

Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja neposredno ili putem pošte isključivo od 22.05. - 31.10.2023 godine na adresu: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu Ulica grada Vukovara 78 10000 ZAGREB Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2023. godine. (mingor.gov.hr, Fotografija/Ilustracija: Kristijan Toplak) Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" Otvoreni Javni poziv Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo Prijavni obrazac COOF 2023 Fizičke osobe Prijavni obrazac COOG 2023 Gospodarski subjekti Izjava o korištenim potporama male vrijednosti Skupna izjava Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi