Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

22. svibnja 2023.

Gradsko vijeće Grada Slatine usvojilo odluku kojom se na području grada ukida naplata parkinga

Pod predsjedanjem Tome Tomića, u velikoj dvorani Hrvatskog doma održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine. Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Tomić ustanovio da sjednica može biti održana, jer je ustanovljen kvorum od devet nazočnih članova, za riječ se javio predsjednik Kluba vijećnika HDZ-HSLS Igor Fazekaš te iznio dopunu Dnevnog reda s jednom točkom, a riječ je o razmatranju prijedloga i donošenje odluke o stavljanju izvan snage odluke o organizaciji i načinu naplate i nadzoru parkiranja u gradu Slatini koja je usvojena i stavljena kao osma na Dnevni red.

Uslijedilo je razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 6. travnja 2023. godine te s izvanredne sjednice Gradskog vijeća održane 17. ožujka 2023. godine, a potom Aktualni sat na kojemu su se ponovo “lomila koplja” vijećnika na 28 pristiglih pitanja.

Dosta polemike je donijela četvrta točka Dnevnog reda, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Slatine, a poslije rasprave su vijećnici usvojili dva amandmana Kluba vijećnika HDZ-HSLS, a u kojima je traženo da Grad Slatina sufinancira cijenu odvoza komunalnog otpada za kategoriju kućanstva s 1 eurom na mjesečnoj bazi, te da se onim kućanstvima koja redovno kompostiraju bio otpad cijena odvoza komunalnog otpada umanji za 0,5 eura na mjesečnoj bazi.

U dodanoj, osmoj točki Dnevnog reda raspravljalo se o Razmatranju prijedloga i donošenju odluke o stavljanju izvan snage odluke o organizaciji i načinu naplate i nadzoru parkiranja u gradu Slatini iz razloga što sva parkirna mjesta ne zadovoljavaju standarde, a o čemu je bilo riječi na Međustranačkom vijeću te da se problemi glavnih ulica iskomuniciraju s Hrvatskim cestama do 11. svibnja, ali pošto to nije napravljeno, vijećnik Fazekaš je u ime Kluba HDZ-HSLS predložio ukidanje plaćanja parkinga dok se te stavke ne riješe.

  • Svakako smo spremni razmotriti mogućnost ponovnog uvođenja naplate parkinga u gradu Slatini onog trenutka kada Slatina kom ili Grad Slatina budu stvorili preduvjete da grad Slatina ima dovoljan broj parkirališnih mjesta i da to funkcionira onako kako to treba – rekao je Fazekaš, a pošto je Odluka o stavljanju izvan snage odluke o organizaciji i načinu naplate i nadzoru parkiranja u gradu Slatini prošla na Gradskom vijeću, tako što je 8 vijećnika bilo za i 2 protiv, Fazekaš je pozvao sve koji koriste parkirališta da ista ne plaćaju.
  • Donesena Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u službenom glasniku Grada Slatine – pojasnio je predsjednik Gradskog vijeća, Tomo Tomić.

Sve ostale točke Dnevnog reda su usvojene, što jednoglasno, što većinom glasova vijećnika, njih devet, odnosno deset, pošto se u tijeku sjednice priključio još jedan član Gradskog vijeća, a ostale točke su bile: Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Slatina za 2022. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru pravne osobe s kojom će se zaključiti ugovor o obavljanju sustavne preventivne deratizacije na području Grada Slatine za 2023. godinu i Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli potpore iz Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine za 2023. godinu. (www.icv.hr, adf, foto: Dragutin Fišli)

Share Button