Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

10. ožujka 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dalo Suglasnost na Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu pod šifrom 041 za razdoblje od 2023. do 2032. godine

Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu pod šifrom 041 za razdoblje od 2023. do 2032. godine izrađen je u okviru projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 financiranog iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Plan upravljanja izrađen je od strane radne grupe za planiranje u kojoj su sudjelovali članovi radne skupine Javnih ustanova Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke i Virovitičko-podravske županije, predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te vanjski suradnici tvrtke Particip GmbH. Prilikom izrade Plana upravljanja održane su radionice sa dionicima od kojih su prikupljene relevantne informacije i prijedlozi koji su na kraju i ugrađeni u Plan upravljanja.

Nakon jednogodišnje izrade Plana upravljanja, provedena je javna rasprava (1. siječnja – 31. siječnja 2023. godine) te održano javno izlaganje (12. siječnja 2023. godine) u Garešnici, nakon čega su Upravna vijeća 4 Javne ustanove donijela Odluku o usvajanju Plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu pod šifrom 041 za razdoblje od 2023. do 2032. godine, a za koji je dobivena i suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dana 27. veljače 2023. godine.

Dobivenom suglasnosti, sve 4 Javne ustanove, kreću u provedbu Plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu za razdoblje od 2023. do 2032. godine. (virovitica-nature.hr)