Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

19. siječnja 2023.

U Kumrovcu održana radionica Programi praćenja stanja očuvanosti kečige, peša i zlatnog vijuna

U organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Oikon d.o.o., Javne ustanove Aquatika – Slatkovodni akvarij u Karlovcu, Hrvatskog ihtiološkog društva i DHP Conservation s.r.o., u sklopu OPKK projekta Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova u Kumrovcu je održana radionica Programi praćenja stanja očuvanosti kečige, peša i zlatnog vijuna.

Na radionici koja je bila namijenjena stručnjacima i predstavnicima Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže i članovima športsko-ribolovnih društava i saveza sudjelovali su i djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije.

Nakon održanih prezentacija u kojima se sudionike upoznalo s prijedlozima programa praćenja za kečigu, peša i zlatnog vijuna, metodama utvrđivanja i praćenja njihova stanja, sudionici su raspravljali o doradi pojedinih aspekata sustava praćenja stanja navedenih vrsta.

Po završetku radionice, uslijedila je demonstracija terenskog prikupljanja podataka i ispunjavanja terenskih obrazaca.

Cilj ovog projekta je razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od interesa za EU, što će se postići uspostavom Programa praćenja stanja očuvanosti za najmanje 322 vrste i stanišna tipa, jačanjem kapaciteta dionika Sustava praćenja i izvješćivanja te uspostavom komponente Informacijskog sustava zaštite prirode u djelu koji se odnosi na praćenje stanja očuvanosti.

Ovim projektom razvit će se ključni elementi sustava praćenja stanja očuvanosti te izvješćivanja o stanju očuvanosti vrsta i stanišnih tipova, u svrhu ispunjavanja obveza iz pravne stečevine EU, prvenstveno Direktive o pticama i Direktive o staništima. Više fotografija možete vidjeti OVDJE (virovitica-nature.hr)

Share Button