Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

16. siječnja 2023.

Javni poziv za subvenciju kamata na stambene kredite kojih su korisnici doktori medicine, magistri farmacije i inženjeri biokemije – magistri medicinske biokemije, zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija

Javni poziv za subvenciju kamata na stambene kredite kojih su korisnici doktori medicine, magistri farmacije i inženjeri biokemije – magistri medicinske biokemije, zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija

Share Button