Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

19. rujna 2021.

Bit će to prekrasan turistički sadržaj s čijeg tornja će pogled pucati na rijeku Dravu: Pogledajte kako napreduju radovi na Centru za posjetitelje Križnica

Jasno se vide obrisi budućeg Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav. Riječ je o projektu vrijednom 15,5 milijuna kuna čiji je nositelj Općina Pitomača. Partneri na projektu su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i Turistička zajednica općine Pitomača, a projektnu prijavu izradila je VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u suradnji s Općinom Pitomačom. U sklopu projekta izgradit će se i opremiti Centar, urediti perivoj, uspostaviti pješačko-biciklističke staze, opremiti istraživačka stanica te kreirati rekreativno-turistički sadržaji… Iz centra će pucati pogled na rijeku Dravu i bit će to najljepši turistički sadržaj na obali ove rijeke… (www.vpz.hr.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)

 

 

Share Button