Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

28. travnja 2021.

Odlaganje otpada na ekološki prihvatljiv način: Uskoro otvorenje reciklažnog dvorišta u Špišić Bukovici

Pri kraju su završni radovi na reciklažnom dvorištu u Špišić Bukovici koje će biti otvoreno 4. svibnja. Iako je reciklažno dvorište izgrađeno još u lipnju bilo je potrebno izvršiti završne radove prije samog otvaranja. Tako se proteklih mjeseci radilo na odvodnom kanalu, bankinama na prilazu u reciklažno dvorište, signalizaciji, uređenju zelenih površina, postavljanju informativnih tabli i drugi radovi.

Također, radilo se na opremanju reciklažnog dvorišta te su dostavljena i postavljena mobilna ekološka spremišta, eko kontejneri, ručna kolica s platformom, kontejner za tekstil, viličari, oprema za zaštitu djelatnika, aparat za gašenje požara, visokotlačni perač i traktorska kosilica te vaga. Radove je izvela Brana d.o.o. iz Virovitice.

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Špišić Bukovica doprinijet će povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću uporabu ili zbrinjavanje. Tako će mještani općine Špišić Bukovica tamo moći besplatno odložiti razne vrste otpada; npr. papir, plastiku, staklo, glomazni otpad, EE-otpad, otpadnu odjeću i drugi otpad. Radno vrijeme će biti utorkom od 8 do 16 sati i četvrtkom od 10 do 18 sati, a njime upravlja tvrtka Flora VTC. (www.icv.hr, Fotografija: Kristijan Toplak)

Skip to content