Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

24. ožujka 2021.

18. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

Materijali za 18. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (16. 2. 2021. godine) Poziv za 18. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi) DNEVNI RED: AKTUALNI SAT
 1. Ovjera zapisnika sa 17. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)
 2. Razmatranje Izvješća Mandatne komisije o podnesenom zahtjevu za nastavak obnašanja dužnosti vijećnika Županijske skupštine i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju predsjednika Županijske skupštine (preuzmi)
 4. Izbor predsjednika Županijske skupštine
 5. Razmatranje prijedloga Statuta Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 6. Razmatranje prijedloga Poslovnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o naknadama predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije i njezinih radnih tijela (preuzmi)
 8. Razmatranje prijedloga Odluka o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 9. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska (preuzmi) nacrt Masterplana (preuzmi)
 10. Razmatranje Godišnjeg izvještaja rada obrane od tuče za Virovitičko-podravske županiju u 2020.godini Državnog hidrometeorološkog zavoda (preuzmi)
 11. Razmatranje Informacije o stanju komunalne infrastrukture na području Virovitičko-podravske županije za 2019.godinu (preuzmi)
 12. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Virovitici (preuzmi)
 13. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici (preuzmi)
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica - a) o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o nabavi medicinskog potrošnog materijala za dijalizu (preuzmi); b) o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o nabavi medicinskog potrošnog materijala za obavljanje zdravstvene djelatnosti (preuzmi)
KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE U PROSTORIMA ZGRADE ŽUPANIJE PREMA USTALJENOM RASPOREDU S OBZIROM NA SITUACIJU UVJETOVANU PANDEMIJOM BOLESTI COVID 19, SJEDNICA ĆE SE ODRŽATI UZ OBVEZU PRIDRŽAVANJA MJERA ODREĐENIH ODLUKAMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE KAO ŠTO SU NOŠENJE MASKI, OBVEZNA DISTANCA I DEZINFEKCIJA RUKU Materijali za 18. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“. Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.
 • • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • • Evidencijski listić (preuzmi)
 • • Prijedlozi župana za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi)
 • • Prijedlog dopune dnevnog reda (preuzmi)
Skip to content