Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

22. veljače 2021.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalničkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2021. godini

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju ("Službeni glasnik" br. 1/16) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju Klasa: 230-01/21-02/02, Urbroj: 2189/1-05/13-20-1 od 01. veljače 2021. godine, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb, dana 22. veljače 2021. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA BRANITELJSKIH I STRADALNIČKIH UDRUGA KOJI SU OD INTERESA ZA

VIROVITIČKO-PODRAVSKU ŽUPANIJU U 2021. GODINI

Javni natječaj

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Upute za prijavitelje

Opisni obrazac prijave projekta

Obrazac proračuna projekta

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o partnerstvu

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Virovitičko-podravska županija):

Obrazac za procjenu projekta

Obrazac ugovora o financiranju

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):

Obrazac opisnog izvještaja

Obrazac financijskog izvještaja