Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

08. veljače 2021.

17. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

Materijali za 17. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (15. 12. 2020. godine) Poziv za 17. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)   DNEVNI RED: AKTUALNI SAT
 1. Ovjera zapisnika sa 16. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)
 2. Razmatranje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (preuzmi)
 3. Razmatranje prijedloga Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu (preuzmi)
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu (preuzmi)
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnog razdoblja u Proračunu Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 7. Razmatranje prijedloga Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta sa Financijskim planom za 2021. godinu (preuzmi)
 8. Razmatranje prijedloga Godišnjeg programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini (preuzmi)
 9. Razmatranje Prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Virovitičko-podravske županije namijenjenih financiranju političkih stranka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu (preuzmi)
 10. Razmatranje prijedloga Programa rada Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu (preuzmi)
 11. Razmatranje prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2021. – 2025. godine (preuzmi)
 12. Razmatranje prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Virovitičko-podravske županije u 2020. godini (preuzmi)
 13. Razmatranje prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu (preuzmi)
 14. Razmatranje prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu (preuzmi)
 15. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba redovite djelatnosti hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Orahovica za 2021. godinu (preuzmi)
 16. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu (preuzmi)
 17. Razmatranje prijedloga Odluke o produljenju Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje 2016. do 2020. godine (preuzmi)
KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE U PROSTORIMA ZGRADE ŽUPANIJE PREMA USTALJENOM RASPOREDU S OBZIROM NA SITUACIJU UVJETOVANU PANDEMIJOM BOLESTI COVID 19, SJEDNICA ĆE SE ODRŽATI U DVORANI KAZALIŠTA VIROVITICA UZ OBVEZU PRIDRŽAVANJA MJERA ODREĐENIH ODLUKAMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE KAO ŠTO SU NOŠENJE MASKI, OBVEZNA DISTANCA I DEZINFEKCIJA RUKU Materijali za 17. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“. Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.
 • • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • • Evidencijski listić (preuzmi)
 • • Prijedlozi župana za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi)
 • • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
 • • Prijedlog dopune dnevnog reda (preuzmi)
 • • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
Skip to content