Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

18. siječnja 2021.

Javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Mreže poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu

Javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Mreže poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu

Javni poziv

Izjava o korištenim potporama

Obrazac OIONK

Prijavni obrazac za dodjelu potpore

Program potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora

Tablica proračuna

Dopuna javnog poziva

Dopuna programa

Share Button