Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

08. prosinca 2020.

16. Sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

Materijali za 16. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (17. 11. 2020. godine) Poziv za 16. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi) DNEVNI RED: AKTUALNI SAT 1. Ovjera zapisnika s 15 sjednice Županijske skupštine (preuzmi) 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi) 3. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i organiziranju specijalističkih postrojbi civilne zaštite Virovitičko-podravske županije (preuzmi) 4. Razmatranje prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za 2022. i 2023.godinu (preuzmi) 5. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine (preuzmi) 6. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine (preuzmi) 7. Razmatranje Informacije o upisu učenika u prve razrede srednje škole na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2020./2021. godini (preuzmi) 8. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća VIDRE – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije o prijenosu prava vlasništva nekretnina i projektno tehničke dokumentacije Virovitičko-podravskoj županiji i prihvatu stjecanja nekretnina u korist Virovitičko-podravske županije (preuzmi) 9. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku VIDRE – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije o odabiru ponude i sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova za rekonstrukcija podruma (preuzmi) KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE U PROSTORIMA ZGRADE ŽUPANIJE PREMA USTALJENOM RASPOREDU S OBZIROM NA SITUACIJU UVJETOVANU PANDEMIJOM BOLESTI COVID 19, SJEDNICA ĆE SE ODRŽATI U DVORANI KAZALIŠTA VIROVITICA UZ OBVEZU PRIDRŽAVANJA MJERA ODREĐENIH ODLUKAMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE KAO ŠTO SU NOŠENJE MASKI, OBVEZNA DISTANCA I DEZINFEKCIJA RUKU Materijali za 16. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“. Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119. • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi) • Evidencijski listić (preuzmi) • Prijedlozi župana za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi) • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi) • Prijedlog dopune dnevnog reda (preuzmi) • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
Skip to content