Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

28. listopada 2020.

Izjava o pristupačnosti internetske stranice Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA  objavljuje Izjavu o digitalnoj pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te mogućnosti pružanja povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja digitalne pristupačnosti mrežnog sjedišta.

Općenito

Virovitičko-podravska  županija nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Virovitičko-podravske županije koje se nalazi na adresi https://vpz.hr/.

Virovitičko-podravska županija  nastoji što bolje prilagoditi sadržaje i oblik mrežne stranice kako bi osobe s invaliditetom imale što manje prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

 • Kretanje web stranicom pomoću tipkovnice
 • Stranica je responzivna i prilagođena za prikaz na svim uređajima
 • Pomoću izbornika pristupačnosti može se povećati ili smanjiti tekst
 • Pomoću izbornika pristupačnosti može se promijeniti kontrast
 • Pomoću izbornika pristupačnosti može se promijeniti font kojeg razumiju glasovni čitači ekrana
 • Pomoću izbornika pristupačnosti može se promijeniti svijetla pozadina

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.vpz.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

 • Kretanje web stranicom pomoću tipkovnice
 • Stranica je responzivna i prilagođena za prikaz na svim uređajima
 • Pomoću izbornika pristupačnosti može se povećati ili smanjiti tekst
 • Pomoću izbornika pristupačnosti može se promijeniti kontrast
 • Pomoću izbornika pristupačnosti može se promijeniti font kojeg razumiju glasovni čitači ekrana
 • Pomoću izbornika pristupačnosti može se promijeniti svijetla pozadina

Nepristupačni sadržaj

 • Tekst je poravnat obostrano
 • Neke slike sadrže tekst, pa ih čitači ekrana ne mogu pročitati
 • Videozapisi nemaju titlove i transkripte
 • Dio slika nema „alt tag“
 • Na linkovima ne postoje ARIA oznake
 • .pdf datoteke se otvaraju u trenutnom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx datoteke dostupne su kao datoteke za preuzimanje
 • Pojedine .pdf datoteke su nastale skeniranjem tiskanih dokumenata i kao takve nisu pristupačne za čitače ekrana
 • Font teksta je veličine 15px što je 11,25 pt u tiskanom izdanju, a minimum je 12 pt
 • Određene poveznice imaju naziv „ovdje“ i „više“
 • Poveznice nemaju prikladan opis
 • Font teksta je Sans-serif

 Priprema  izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Virovitičko-podravske županije. Izjava će se redovito revidirati po otklanjanju razloga, provesti će se dodatne korektivne mjere kojima će se nepristupačan sadržaj na mrežnoj stranici prilagoditi potrebama osoba s poteškoćama.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da nas o tome obavijeste.

Sve obavijesti i upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Virovitičko-podravske županije korisnici mogu uputiti službenici za informiranje putem elektroničke pošte: maja.jakelic@vpz.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Share Button