Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

02. lipnja 2020.

13. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

Materijali za 13. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (10. 3. 2020. godine) Poziv za 13. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi) DNEVNI RED: AKTUALNI SAT 1. Ovjera zapisnika s 12. sjednice (preuzmi) 2. Razmatranje Izvješća Mandatne komisije o stavljanju u mirovanje mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, prisega vijećnika (preuzmi) 3. Razmatranje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Virovitičko-podravske županije (preuzmi) 4. Razmatranje prijedloga Odluke o prestanku trgovačkog društva Slavonska mreža d. o. o. za razvoj širokopojasne infrastrukture po skraćenom postupku bez likvidacije (preuzmi) 5. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine (preuzmi) 6. Razmatranje Javnih potreba iz Programa zdravstvene zaštite za 2020. godinu s Programom i Planom monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže i crpilišta lokalne vodoopskrbe na području Virovitičko-podravske županije u 2020. godini, te Troškovnikom Programa i Plana monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže i crpilišta lokalne vodoopskrbe na području Virovitičko-podravske županije u 2020. godini (preuzmi) 7. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Virovitičko-podravske u 2019. godini (preuzmi) 8. Razmatranje Izvješća o mjerenju koncentracije aeroalergene peludi u vanjskoj atmosferi na području Virovitičko-podravske županije – Grad Virovitica i okolica u 2019. godini (preuzmi) 9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu obrane od tuče za Virovitičko-podravske županije u 2019. godinu (preuzmi) 10. Razmatranje Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije u 2019. godini (preuzmi) 11. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije u 2019. godini (preuzmi) 12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti: a) na razrješenje ravnatelja Kazališta Virovitica (preuzmi) b) na imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Kazališta Virovitica (preuzmi) 13. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje okvirnog sporazuma i ugovora o opskrbi električnom energijom (preuzmi) KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE Materijali za 13. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“. Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.
  • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
  • Evidencijski listić (preuzmi)
  • Prijedlozi župana za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi)
  • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
  • Prijedlog dopune dnevnog reda (preuzmi)
Skip to content