Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

03. ožujka 2020.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja vatrogastva koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2020. godini

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju (“Službeni glasnik” br. 1/16) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju Klasa: 230-01/20-01/01, Urbroj: 2189/1-05/01-20-1 od 12. veljače 2020. godine, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, dana 3. ožujka 2020. godine, raspisuje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja vatrogastva koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2020. godini

Javni natječaj (preuzmi)

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Upute za prijavitelje (preuzmi)

Opisni obrazac prijave projekta (preuzmi)

Obrazac proračuna projekta (preuzmi)

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (preuzmi)

Izjava o partnerstvu (preuzmi)

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Virovitičko-podravska županija):

Obrazac za procjenu projekta (preuzmi)

Obrazac ugovora o financiranju (preuzmi)

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):

Obrazac opisnog izvještaja (preuzmi)

Obrazac financijskog izvještaja (preuzmi)

Share Button