Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

04. prosinca 2019.

Županijska skupština 11. sjednica

Materijali za 11. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (19. 11. 2019. godine) Poziv za 11. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi) DNEVNI RED: AKTUALNI SAT 1. Ovjera zapisnika: a)      10. sjednice Županijske skupštine (preuzmi) b)      Izvanredne sjednice održane 16. rujna 2019. godine (preuzmi) 2. Razmatranje prijedloga 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (preuzmi) 3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine (preuzmi) 4. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1.siječnja – 30.lipnja 2019. godine (preuzmi) 5. Razmatranje Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije u 2018. godini (preuzmi) 6. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije u 2018. godini (preuzmi) 7. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije i Financijskog izvješća za 2018. godinu (preuzmi) 8. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu (preuzmi) 9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za distribuciju plina trgovačkom društvu HEP PLIN d.o.o. Osijek (preuzmi) 10. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju interesa Virovitičko-podravske županije za davanje u zakup nekretnina bez provođenja javnog natječaja: a) Općini Lukač (preuzmi) b) Trgovačkom društvu TERRA SLAVONICA d.o.o. Virovitica (preuzmi) c) Trgovačkom društvu VIROEXPO d.o.o. Virovitica (preuzmi) 11. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica: a) o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje jednogodišnjeg ugovora o nabavi lijekova (preuzmi) b) o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o nabavi posebne skupine lijekova (preuzmi) 12. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije: a) o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Aniti Novosel Derežić, dr. med.dent. (preuzmi) b) o davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe u Voćinu (preuzmi) 13. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju dva člana Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica (preuzmi) 14. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Virovitičko-podravske županije (preuzmi) 15. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju jednog člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi) 16. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na: a) Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko- podravske županije o usklađivanju djelatnosti Zavoda (preuzmi) b) Izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije (preuzmi) KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE Materijali za 11. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“. Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.
  • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
  • Evidencijski listić (preuzmi)
  • Prijedlozi župana za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi)
  • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
  • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
Skip to content