Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

10. lipnja 2019.

9. sjednica Županijske skupštine

Materijali za 9. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (26. 3. 2019. godine) Poziv za 9. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi) DNEVNI RED: AKTUALNI SAT 1. Ovjera zapisnika sa 8. sjednice Županijske skupštine (preuzmi) 2. Razmatranje prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Virovitičko- podravske županije (preuzmi) 3. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. – 2027. godine (preuzmi) 4. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju broja i lokacija timova u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite (preuzmi) 5. Razmatranje prijedloga Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi) 6. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Orahovica za 2019. godinu (preuzmi) 7. Razmatranje Javnih potreba iz Programa zdravstvene zaštite za 2019. godinu (preuzmi) 8. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine (preuzmi) 9. Razmatranje Godišnjeg izvještaja rada obrane od tuče za Virovitičko-podravsku županiju u 2018. godini (preuzmi) 10. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi) 11. Izvješće o radu Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2018. godin (preuzmi) 12. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi) 13. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu sa Financijskim izvješćem (preuzmi) 14. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije u 2018. godini (preuzmi) 15. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje: a) ugovora o nabavi usluga popravka i servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja (preuzmi) b) ugovora o održavanju Integralnog bolničkog informacijskog sustava (IBIS) (preuzmi) c) ugovora o korištenju javne usluge na mreži srednjeg napona (preuzmi) d) ugovora o usluzi čišćenja poslovnog prostora (preuzmi) e) ugovora za opskrbu pitkom vodom (preuzmi) 16. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije na Odluku o stjecanju nekretnina (preuzmi) 17. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije na Odluku o prijenosu nekretnina bez naknade Općini Čađavica (preuzmi) 18. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije na Odluku o prijenosu nekretnina bez naknade Gradu Virovitica (preuzmi) KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE Materijali za 9. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“. Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.
  • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
  • Evidencijski listić (preuzmi)
  • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
  • Prijedlog za uvrštavanje u dnevni red i raspravu na Županijskoj skupštini (preuzmi)
Prijedlog za dopunu dnevnog reda
  • Prijedlog za uvrštavanje u dnevni red i raspravu na Županijskoj skupštini (preuzmi)
  • Prijedlog za uvrštavanje u dnevni red i raspravu na Županijskoj skupštini (preuzmi)
  • Prijedlog za uvrštavanje u dnevni red i raspravu na Županijskoj skupštini (preuzmi)
  • Prijedlog za uvrštavanje u dnevni red i raspravu na Županijskoj skupštini (preuzmi)
  • Prijedlog za uvrštavanje u dnevni red i raspravu na Županijskoj skupštini (preuzmi)
Skip to content