Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

19. ožujka 2019.

8. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

Materijali za 8. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (21. 12. 2018. godine)

Poziv za 8. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)
2. Razmatranje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (preuzmi)
3. Razmatranje prijedloga Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (preuzmi)
4. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu (preuzmi)
5. Razmatranje prijedloga Godišnjeg Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini (preuzmi)
6. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Virovitičko-podravske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u 2019. godini (preuzmi)
7. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi). Konačan prijedlog može se vidjeti ovdje
8. Razmatranje prijedloga Programa rada Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu (preuzmi)
9. Razmatranje prijedloga Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta s financijskim planom Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
10. Razmatranje prijedloga Plana socijalnih usluga Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2019. do 2022. godine (preuzmi) Obrazloženje (preuzmi)
11. Razmatranje prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Virovitičko-podravske županije u 2018. godini (preuzmi)
12. Razmatranje prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu (preuzmi)
13. Razmatranje prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije u 2019. godini (preuzmi)
14. Razmatranje prijedloga Informacije o stanju komunalne infrastrukture na području Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu (preuzmi)
15. Razmatranje prijedloga Informacije o kvaliteti zraka na području Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu (preuzmi)
16. Razmatranje Izvješća o mjerenju koncentracije aeroalergene peludi u vanjskoj atmosferi na području Virovitičko-podravske županije – grad Virovitica i okolica u 2018. godini (preuzmi)
17. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje okvirnih sporazuma i ugovora o nabavi medicinskog potrošnog materijala (preuzmi)
18. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
19. Razmatranje prijedloga Izmjene Odluke o utvrđivanju naknade mrtvozornicima za preglede osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
20. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
21. Razmatranje prijedloga Odluke o istupanju Virovitičko-podravske županije iz Instituta europskih regija (IRE) (preuzmi)

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE

Materijali za 8. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.

  • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
  • Evidencijski listić (preuzmi)
  • Prijedlog za uvrštenje u dnevni red 8. sjednice (preuzmi)
  • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
  • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
  • Odbor za izbor i imenovanje (preuzmi)
  • Odbor za prostorno uređenje, komunalno stambene djelatnosti i zaštitu okoliša (preuzmi)
Share Button