Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

01. ožujka 2019.

Javna rasprava – Nacrt prijedloga Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine i Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije VPŽ do kraja 2020. godine

Virovitičko-podravska županija je, sukladno načelu partnerstva i suradnje, te vodeći računa o zastupljenosti različitih dionika tijekom pripreme izrade svog strateškog dokumenta, s Partnerskim vijećem za područje Virovitičko-podravske županije usuglasila Nacrt prijedloga Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine.

Završeno je prikupljanje i obrada velikog broja statističkih podataka i kreiranja strateškog okvira razvoja naše Županije te se, sukladno Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe, objavljuje na javnu raspravu Nacrt prijedloga Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine s posebnim provedbenim dokumentima – nacrtom Akcijskog plana i nacrtom Komunikacijske strategije.

Na prijedlog župana i Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije, Strategiju donosi i usvaja Županijska skupština Virovitičko-podravske županije.

Kao regionalni koordinator i realizator izrade i provedbe Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine, pozivamo svu zainteresiranu javnost da prouči objavljene materijale te ukoliko smatra potrebnim, predloži poboljšanja odnosno ostavi komentar u kontakt obrazac ili priloženi excel obrazac.

Svi pristigli komentari će biti javno objavljeni i na njih će biti odgovoreno.

Javna rasprava je otvorena od 1. do 30. ožujka 2019. godine. Odluka o upućivanju na javnu raspravu predmetnih dokumenata objavljena je 20. veljače 2019. u Glasu Slavonije.

Javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Strategije može se obaviti za vrijeme trajanja javne rasprave radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u prostorijama Virovitičko-podravske županije u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 1. Javno izlaganje predmetnih dokumenata održat će se 25. ožujka 2019. godine u Velikoj vijećnici Županijske skupštine u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 1.

Share Button