Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

14. prosinca 2018.

7. sjednica Županijske skupštine

Materijali za 7. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (5. 11. 2018. godine) Poziv za 7. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi) DNEVNI RED: AKTUALNI SAT
 1. Ovjera zapisnika sa 6. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 5. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaj o ostvarivanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godini (preuzmi)
 6. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godini (preuzmi)
 7. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
 8. Informacija o upisu učenika u I. razred srednje škole na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2018./2019. godini (preuzmi)
 9. Informacija o održanim natjecanjima i smotrama učenika osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije u školskoj 2017./2018. godini (preuzmi)
 10. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije u 2017. godini (preuzmi)
 11. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključenje ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite (preuzmi)
 12. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključenje ugovora za nabavu uređaj za magnetnu rezonancije 1,5 T (MR uređaj) (preuzmi)
KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE Materijali za 7. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“. Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.
 • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Evidencijski listić (preuzmi)
 • Dostava prijedloga akata čije je donošenje u nadležnosti Županijske skupštine – popratni dopis (preuzmi)
 • Izvješće o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1. siječanj – 30. lipanj 2018. godine – popratni dopis (preuzmi)
 • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
 • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
 • Odbor za izbor i imenovanje (preuzmi)
Skip to content