Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

21. svibnja 2018.

5. sjednica Županijske skupštine

Materijali za sjednice Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Materijali za 5. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (19. 4. 2018. godine) Poziv za 5. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi) DNEVNI RED: AKTUALNI SAT
 1. Ovjera zapisnika sa 4. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)
 2. Razmatranje Izvješća o ispunjavanju formalnih uvjeta sa Popisom važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije sa izborom Savjeta mladih (preuzmi)
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Kazališta Virovitica sa odredbama Zakona o kazalištima (preuzmi)
 4. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije u razdoblju 1. lipnja – 31. prosinca 2017. godine (preuzmi)
 5. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Virovitičko-podravske za 2017. godinu (preuzmi)
 6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2017. godinu (preuzmi)
 7. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu (preuzmi)
 8. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije u 2017. godini sa Financijskim izvješćem (preuzmi)
 9. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu (preuzmi)
 10. Razmatranje Izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2017. godinu sa Financijskim izvještajem (preuzmi)
 11. Razmatranje Izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2017. godinu sa Financijskim izvještajem (preuzmi)
 12. Razmatranje Izvješća o radu VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije sa Godišnjim financijskim izvještajem za razdoblje 1.1. – 31. 12. 2017. godine (preuzmi)
 13. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu (preuzmi)
 14. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije u 2017. godini (preuzmi)
 15. Razmatranje Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije u 2017. godini (preuzmi)
 16. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite Virovitičko-podravske županije u 2017. godini (preuzmi)
 17. Razmatranje Informacije o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije u 2017. godini (preuzmi)
 18. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključenje Okvirnog sporazuma za nabavu prirodnog plina (preuzmi)
 19. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici: a) za donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude te sklapanje ugovora o javnoj nabavi medicinskih automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 400.000,00 kuna (preuzmi); b) za donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude te sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu vozila za sanitetski prijevoz putem operativnog leasinga sa ostatkom vrijednosti čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 400.000,00 kuna (preuzmi)
 20. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu nekretnina u vlasništvo Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (preuzmi)
  KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE. Materijali za 5. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“. Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.
 • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Evidencijski listić (preuzmi)
 • Odgovor na vijećničko pitanje Josipa Novogradeca (HSS) (preuzmi)
 • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
 • Izvješće o financijskom poslovanju Sportske zajednice VPŽ od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine (preuzmi)
Skip to content