Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

04. svibnja 2018.

Objava Izvješća o provedenoj javnoj raspravi za VI. izmjene i dopune PPVPŽ

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu VI. ID PPVPŽ (preuzmi)

Prilozi:

Dokazi o dostavi posebne pisane obavijesti javnopravnim tijelima I. dio (preuzmi)

Dokazi o dostavi posebne pisane obavijesti II. dio (preuzmi)

Knjiga primjedbi (preuzmi)

Mišljenja – primjedbe javnopravnih tijela I. dio (preuzmi)

Mišljenja – primjedbe javnopravnih tijela II. dio (preuzmi)

Objava javne rasprave u Službenom glasniku VPŽ, na mrežnim stranicama MGIPU i VPŽ (preuzmi)

Pisana obavijest o javnoj raspravi Prijedloga Plana (preuzmi)

Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Plana (preuzmi)

Share Button