Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

12. travnja 2018.

4. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (1. 3. 2018. godine)

Materijali za 4. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (1. 3. 2018. godine) Poziv za 4. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi) DNEVNI RED: AKTUALNI SAT
 1. Ovjera zapisnika sa 3. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)
 2. Razmatranje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Virovitičko-podravske županije (preuzmi),
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije za razdoblje 2011. – 2017. godine na razdoblje do donošenja nove Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije (preuzmi),
 4. Razmatranje prijedloga Sporazuma o suradnji Virovitičko podravske županije i Okruga Švenčionys ( Republika Litva) (preuzmi),
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju visine naknade mrtvozornicima za preglede osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi),
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi),
 7. Razmatranje Javnih potreba iz Programa zdravstvene zaštite za 2018. godinu (preuzmi),
 8. Izvješće o mjerenju koncentracije peludi aeroalergene peludi u vanjskoj atmosferi na području Virovitičko -podravske županije u 2017. godini (preuzmi),
 9. Razmatranje Izvješća o stanju ovisnosti na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi),
 10. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu obrane od tuče za Virovitičko-podravsku županiju u 2017. godini (preuzmi),
 11. Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije u 2017. godini (preuzmi),
 12. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije u 2017. godini (preuzmi),
 13. Razmatranje prijedloga Zaključaka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici za zaključenje: a) ugovora o preuzimanju i zbrinjavanju opasnog medicinskog i neopasnog otpada (preuzmi),  b) okvirnog sporazuma o uslugama osiguranja (preuzmi), c) ugovora o korištenju javne usluge na mreži srednjeg napona (preuzmi).
 14. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije (preuzmi),
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije (preuzmi),
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju Kulturnog vijeća Virovitičko–podravske županije (preuzmi).
KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE. Materijali za 4. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“. Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.
 • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Evidencijski listić (preuzmi)
 • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
 • Prijedlog za dopunu dnevnog reda (preuzmi)
 • Odluka o osnivanju VIDRA-e (preuzmi)
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici za zaključivanje ugovora za nadogradnju mamografskog sustava s tomosintezom (preuzmi)
 • Prijedlog usvajanja Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica (preuzmi)
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici za zaključivanje ugovora o nabavi medicinskog potrošnog materijala (preuzmi)
Skip to content