Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

21. veljače 2018.

Materijali za 3. sjednicu Županijske skupštine (19. 12. 2017. godine)

Materijali za 3. sjednicu Županijske skupštine Poziv za sjednicu (preuzmi) DNEVNI RED: AKTUALNI SAT 1. Ovjera zapisnika a) sa 2. sjednice Županijske skupštine (preuzmi) b) izvanredne sjednice Županijske skupštine (preuzmi) 2. Razmatranje prijedloga Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018.godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu (preuzmi) 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu (preuzmi) 4. Razmatranje prijedloga Odluke o županijskim porezima (preuzmi) 5. Razmatranje prijedloga Godišnjeg Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini (preuzmi) 6. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Virovitičko-podravske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u 2018. godini (preuzmi) 7. Razmatranje prijedloga Programa rada Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi) 8. Razmatranje prijedloga Izvješća o stanju u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije u 2016. godini (preuzmi) 9. Razmatranje prijedloga Informacije o upisu učenika u I. razred srednje škole na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2017./2018. godini (preuzmi) 10. Razmatranje prijedloga Informacije o natjecanjima i smotrama učenika osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije u školskoj 2016./2017. godini (preuzmi) 11. Razmatranje prijedloga Informacije o stanju komunalnog gospodarstva na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi) 12 Razmatranje prijedloga Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta sa financijskim planom Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi) 13. Razmatranje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2018. – 2021. godine (preuzmi) 14. Razmatranje prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi) 15. Razmatranje prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije u 2018. godini (preuzmi) 16. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Virovitica (preuzmi) 17. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici za zaključivanje ugovora o nabavi usluge opskrbe vodom (preuzmi) 18. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za području Općine Pitomača (preuzmi) 19. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice i članova Službeničkog suda za područje Virovitičko-podravske županije (preuzmi) 20. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Orahovica (preuzmi) 21. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Industrijsko-obrtničke škole Slatina (preuzmi) 22. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu imovine evidentirane u poslovnim knjigama Virovitičko-podravskoj županije Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (preuzmi) Prijedlog točaka dopune dnevnog reda 23. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici za zaključivanje ugovora o održavanju Integralnog bolničkog informacijskoj sustava (preuzmi) 24. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici za zaključivanje ugovora o jednogodišnjoj nabavi lijekova (preuzmi) 25. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici za zaključivanje ugovora o održavanju medicinske opreme (preuzmi)
  • Zaključak Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
Skip to content