Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

28. studenoga 2017.

2. sjednica Županijske skupštine

Materijali za 2. sjednicu Županijske skupštine (17. 10. 2017.) Poziv za sjednicu (preuzmi)
 1. Ovjera zapisnika sa 1. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)
 2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o ostvarivanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine (preuzmi)
 3. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije  za 2017. godinu, s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (preuzmi)
 4. Razmatranje Godišnjeg izvješća Hrvatske poljoprivredne agencije Županijski ured Virovitica za  2016. godinu (preuzmi)
 5. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
 6. Razmatranje prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje 2017.-2021. godine (preuzmi)
 7. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 8. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća VIDRA-e – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju i  imenovanju Koordinacije za ljudska prava Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 13. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedloga izmjena i dopuna Statuta:
 14. a) Osnovne škole Gradina (preuzmi)
 15. b) Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Čačinci (preuzmi)
 16. c) Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci (preuzmi)
 17. d) Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina (preuzmi)
 18. e) Osnovne škole Mikleuš (preuzmi)
 19. f) Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica (preuzmi)
 20. g) Osnovne škole Voćin (preuzmi)
 21. h) Srednje škole Marka Marulića Slatina (preuzmi)
 22. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave Virovitičko-podravske (preuzmi)
 23. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o nabavi inkubatora transportnog s respiratorom (preuzmi)
 24. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju suglasnosti za zaključenje Sporazuma o troškovima specijalizacije dr. Duška Šoštarića (preuzmi)
 25. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Davorin Trstenjak Čađavica o prijenosu nekretnina Virovitičko-podravskoj županiji i o prihvatu stjecanja nekretnina u korist Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Evidencijski listić (preuzmi)
 • Obavijest o imenovanjima (preuzmi)
 • Prijedlog župana za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi)
 • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
 • Odbor za prostorno uređenje (preuzmi)
 • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
Skip to content