Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

09. listopada 2017.

Materijali za sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (4. 7. 2017. godine)

1. Materijali za 1. sjednicu Županijske skupštine Poziv za sjednicu (preuzmi)
 1. Ovjera zapisnika s Konstituirajuće sjednice Županijske skupštine (preuzmi)
 2. Izbor dva potpredsjednika Županijske skupštine (preuzmi)
 3. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik (preuzmi)
 4. Izbor Odbora za društvene djelatnosti (preuzmi)
 5. Izbor Odbora za prostorno uređenje, komunalno stambene djelatnosti i zaštitu okoliša (preuzmi)
 6. Izbor Odbora za financije i proračun (preuzmi)
 7. Izbor Komisije za međužupanijsku suradnju (preuzmi)
 8. Izbor Odbora za nacionalne manjine (preuzmi)
 9. Razmatranje prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu (preuzmi)
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu (preuzmi)
 11. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu (preuzmi)
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije 2011. – 2013. (preuzmi)
 15. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Virovitičko-podravsku županiju za 2016. godinu (preuzmi)
 16. Razmatranje Informacije o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu (preuzmi)
 17. Razmatranje Izvještaja o radu Savjetodavne službe podružnice Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu (preuzmi)
 18. Razmatranje prijedloga Odluke osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 19. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu (preuzmi)
 20. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije u 2016. godini (preuzmi)
 21. Razmatranje Izvješća o provedbi Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije u 2016. godini (preuzmi)
 22. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti ravnatelju Opće bolnice Virovitica za zaključenje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kuna (usluge najma,pranja i glačanja bolničkog rublja) (preuzmi)
 • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Evidencijski listić (preuzmi)
 • Prijedlog za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi)
Skip to content