Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

10. siječnja 2017.

Završena provedba projekta Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Osnovne škole „Davorina Trstenjaka“ Čađavica

Uspješno je završena provedba projekta „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Osnovne škole Davorin Trstenjak Čađavica“. Osnovnoj školi “Davorin Trstenjak” su u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i Razvojnom agencijom VIDRA u sklopu Poziva “Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja” za navedeni projekt dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 164.950,00 kuna, što čini 100% ukupnog intenziteta bespovratnih sredstava.

Inače, 85 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta financira Europski fond za regionalni razvoj, dok preostalih 15 posto financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

U sklopu provedbe navedenog projekta izrađen je glavni projekt koji se sastoji od arhitektonsko-građevinskog dijela koji je izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Šaponja Željko iz Slatine, strojarskog dijela koji je izradila tvrtka Rešetar d.o.o. iz Slatine i elektrotehničkog dijela koji je izradila tvrtka iC artprojekt d.o.o. iz Varaždina.
Mjere obuhvaćene glavnim projektom su rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora, toplinska izolacija poda prema tlu, izolacija ukopanih dijelova ovojnice, zamjena postojećeg sustava grijanja, ugradnja termostatskih ventila i izvedba sustava rekuperacije topline i ventilacije te instalacija sunčane elektrane na krovnim površinama škole. Provedba navedenih mjera energetske obnove zgrade osnovne škole rezultirat će uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 25%. (www.ravidra.hr)

Share Button