Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

21. studenoga 2016.

Intervju s ravnateljicom Opće bolnice Virovitica Mirjanom Peček: Nastavit ćemo s daljnjom financijskom stabilizacijom, te podizati kvalitetu zdravstvene zaštite za sve naše korisnike

Nakon što je odlukom Vlade RH o obustavi postupka sanacije u zdravstvu u travnju ove godine imenovano novo Upravno vijeće i ravnateljica, Opća bolnica Virovitica je prva u Hrvatskoj koja je na ovaj način izašla iz postupka sanacije. Zatečeno stanje nakon obustavljenog postupka sanacije bilo je loše te je od strane osnivača odnosno županije odmah zatražena izvanredna revizija koja je za cilj imala pregledati financijska izvješća i evidencije, te izvršiti uvid u cjelokupno poslovanje ustanove i dati preporuke gdje je to potrebno.

Šest mjeseci nakon što je nova ravnateljica Mirjana Peček preuzela odgovornost za vođenje Opće bolnice Virovitica, itekako su vidljivi značajni pomaci u poslovanju ustanove gdje je cjelokupno financijsko poslovanje dignuto na višu razinu, provode se brojne mjere ušteda na svim poljima poslovanja, a upravljanje raspoloživim resursima je racionalnije i učinkovitije.

Možete li nam reći o poslovanju bolnice od preuzimanja do danas?

– Veliko mi je zadovoljstvo da nakon nekoliko mjeseci od preuzimanja vođenja bolnice mogu reći da postoji pozitivan pomak u financijskom poslovanju. Ako povučemo paralelu za razdoblje siječanj – listopad 2015. godine i siječanj – listopad 2016. vidljivo je da su ukupni prihodi bolnice 2016. godine za 1,82 posto veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi za 2016. godinu su za 0,05 posto manji u odnosu na 2015. godinu. Na rezultat poslovanja u najvećoj mjeri utjecali su isplata regresa sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru u iznosu od 860.000 kuna koje je OB Virovitica isplatila iz vlastitih sredstava, a koji izdaci nisu bili planirani financijskim planom za 2016. godinu. Opća bolnica Virovitica uz sve mjere racionalnog poslovanja, za razdoblje siječanj – listopad 2016. godine ostvarila je negativan financijski rezultat u iznosu od cca 5 milijuna kn. No iako je rezultat negativan ipak imamo određenih pozitivnih pomaka s obzirom da smo ostvarili bolji rezultat poslovanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to za značajnih 2 milijuna kuna. Na određenim stavkama rashodima ostvarili smo znatne uštede i to u dijelu živežnih namirnica za 25 posto – informatizirali smo kuhinju s programskim modulom “Dijetetičar” te omogućili svakodnevno praćenje naručenih bolničkih dijeta s odjela što je omogućilo kontrolne mehanizme utroška namirnica.

Smanjili ste još troškova, neke u značajnoj mjeri.

– Troškove uredskog materijala također smo smanjili za gotovo 40 posto na ime povoljnijih cijena kao i smanjene potrošnje samog uredskog materijala. Smanjenjem broja službenih mobitela, promjenom tarifnih modela i pravovremenom kontrolom poštanski izdaci smanjeni su za 20 posto u odnosu na prethodnu godinu. Reorganizacijom oblika rada na određenim odjelima uspjeli smo značajno smanjiti broj prekovremenih sati, a samim time i trošak na ime istoga u iznosu od 300.000 kuna u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Kada govorimo o reorganizaciji oblika rada govorim o tome kako je medicinsko osoblje (med.sestre/med.tehničari) radilo u dežurstvima i imali su pripravnosti, a sada rade u smjenama ili turnusima. Takvim načinom organizacije rada osigurali smo manju opterećenost naših zaposlenika, manji broj sati prekovremenoga rada, a zadržali 24-satnu zdravstvenu zaštitu što smo po zakonu o obvezni. Uvela sam i dodatne kontrolne obrasce pripravnosti i rada po pozivu koji su također evidentno pridonijeli smanjenju broja prekovremenih sati. Moram napomenuti kako sam prilikom preuzimanja bolnice zatekla Zahtjev za isplatom velikog broja prekovremenih sati od strane 11 zdravstvenih djelatnika, prosječno oko 400 sati po djelatniku, a koji datiraju još iz 2011. godine, revizijom je utvrđeno da su prekovremeni sati isplaćeni, međutim nisu bili adekvatno i ispravno evidentirani na samom obračunskom listiću što je i dovelo do nesporazuma te sam razgovorom i dijalogom sa zaposlenicama bolnice pojasnila o čemu se radi. Moje daljnje odluke koje planiram provesti neće biti jednostavne, ali bi trebale doprinijeti daljnjoj financijskoj stabilizaciji Opće bolnice Virovitica i ono što je najvažnije, a to je podizanje kvalitete zdravstvene zaštite za sve naše korisnike.

pecek2

Početkom Vašeg mandata najavili ste reviziju od strane Virovitičko-podravske županije, recite nam da li je revizije završena i kakav je nalaz?

– Unutarnja revizija praćenja poslovanja Opće bolnice Virovitica provedena je temeljem Naloga za pokretanje unutarnje revizije donesenog od strane obnašateljice dužnosti župana Virovitičko-podravske županije, kao ”izvanredna” revizija. Cilj je bio pregledati financijska izvješća i evidencije, izvršiti uvid u cjelokupno poslovanje ustanove, dati stručno mišljenje o adekvatnosti, primjeni i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola, i preporuke gdje je to potrebno. Opsegom unutarnje revizije obuhvaćene su aktivnosti financijskog poslovanja Opće bolnice Virovitica u razdoblju od 2104. godine do prvog kvartala 2016. godine, uz uvid u cjelokupno poslovanje ustanove. Uz određene slabosti potrebno je istaknuti da su vidljiva i brojna poboljšanja u poslovanju ustanove otkako je ista izišla iz postupka sanacije. Pomaci u financijskom poslovanju te upravljanju resursima su već vidljivi, a značajniji rezultati će se tek vidjeti u narednim razdobljima. Uvela sam više novih kontrolnih mehanizama, a postojeći su nadograđeni novim kontrolama. Cjelokupno financijsko poslovanje dignuto je na višu razinu, provode se brojne mjere ušteda na svim poljima poslovanja, a upravljanje raspoloživim resursima je racionalnije i učinkovitije. Preporuke koje smo dobili tiču se uglavnom: reorganizacije kadrovske strukture, izrade plana mjera uštede, te izrada studije u vezi neiskorištenih dijelova bolnice s mogućim rješenjima.

PROJEKTOM DNEVNE BOLNICE, OPREMIT ĆEMO PET OPERACIJSKIH SALA, JEDINICU INTENZIVNE NJEGE, ČETIRI DNEVNE BOLNICE

Možete li nam pojasniti na što se točno odnosi projekt koji je Opća bolnica Virovitica kandidirala prema strukturnim fondovima EU i koje ćete odjele opremiti, te koliko financijski iznosi navedeni projekt i hoće li se sufinancirati od strane VPŽ

– Opća bolnica Virovitica je u suradnji s VIDRA-om Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije prijavila projekt vezano za Poziv „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama. Ukupna vrijednost projekta iznosi 50. 000.000,00 kuna. Cjelokupni iznos projekta planiran je za 100-postotnom financiranje putem navedenog poziva. Projekt se odnosi na opremanje u potpunosti centralnog operacijskog bloka s centralnom sterilizacijom koji se sastoji od 5 operacijskih sala i kompletno opremanje cijele jedinice za intenzivnu njegu i soba za buđenje. Projektom se također opremaju 4 dnevne bolnice: DB Službe kirurških djelatnosti, DB Službe internističkih djelatnosti, DB Odjela za pedijatriju i DB Odjela za oftalmologiju i optometriju te se planira izgradnja jednog krila bolnice u koji će se smjestiti dio dnevnih bolnica te tri laboratorija: medicinsko – biokemijski laboratorij, citološki laboratorij i patološki laboratorij.

 Imate li saznanja kada bi se navedeni projekt trebao realizirati?

– Navedeni projekt je trenutno u postupku evaluacije od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, te se očekuje potpisivanje ugovora do kraja 2016. godine.

PACIJENTI VEZANI ZA PODRUČJA UROLOGIJE I OFTALMOLOGIJE, TE DJECA KOJA SU NEDONOŠČAD, VIŠE NE MORAJU IĆI U ZAGREB I OSIJEK

Koji su benefiti navedenog projekta za pacijente?

– Smanjenje lista čekanja kod određenih zdravstvenih usluga zbog većeg obrtaja usluga zbog nabave nove medicinske opreme (npr. gastroskopija ), određene usluge više se neće morati obavljati na stacionarnim odjelima već kroz dnevnu bolnicu/jednodnevnu kirurgiju ( npr. katarakta, kapsulotomija i dr.), te će se pacijentima ponuditi nova paleta pretraga i usluga iz područja urologije i oftalmologije za koju su do sada morali odlaziti u KBC Zagreb ili KBC Osijek ( npr. iridotomija, laseriranje dijabetičkih retinopatija i dr.).

bolnica1

Koji su benefiti navedenog projekta za Opću bolnicu Virovitica?

– Benefit za OB Virovitica je povećanje broja novih usluga te povećanje broja postojećih usluga, što znači da će Opća bolnica Virovitica moći fakturirati više odnosno biti financijski profitabilnija. Prednost je brže obavljanje usluga s obzirom na tri centralizirana laboratorija. Benefit je također i smanjenje broja prijema na akutne odjele za 7,93 posto.

Kada ste dolazili vaša vizija bila je jasna: “Želim da se ova bolnica sa svojim liječnicima i osobljem počne izdizati kvalitetom i radom, da dostigne višu razinu”. I šest mjeseci nakon što ste došli u Viroviticu stigli su prvi vidljiviji rezultati. „Mala „ bolnica postala je bolnica za velike stvari:

– Da, od tada, u OB Virovitica je po prvi puta je izvedena laparoskopska resekcija kolona, te postavljanje kompozitne mrežice, napravljeni su zahvati na „by-pass-e“ na velikim krvnim žilama, uvedena je širokoiglena biopsija tumora dojke, nastavlja se edukacija traumatologa pri implantaciji endoproteze ramenog zgloba, uvedena je i ambulanta za kronične rane u okviru Kirurške poliklinike, itd. Važno je napomenuti, da je bolnički transplantacijski tim naše ustanove ove godine uspješno obavio i dvije multiorganske eksplantacije. Nastavljena je edukacija abdominalnih kirurga pri velikim operacijama u abdomenu koje su inače rijetke u našoj bolnici (kirurgija jetre, gušterače, tankog i debelog crijeva, te želudca).

”MALA„ BOLNICA POSTALA JE BOLNICA ZA VELIKE STVARI

Kako bi naši stanovnici imali još bolju uslugu, u bolnicu dolaze novi stručnjaci.

– Zbog „kroničnog“ nedostatka liječnika specijalista imamo nekoliko vanjskih suradnika. Unazad šest mjeseci dobili smo urologa Dubravka Mišića dr.med.spec. On radi ambulantu četvrtkom od 16:00 do 20:00 sati, prima dvadesetak pacijenata plus hitni pacijenti, a uskoro će se krenuti i s operativnim programom. Također nam se ”vratio” i prim.dr.sc. Siniša Stevanović, dr.med koji dolazi dva puta mjesečno radi naših pacijenata, dakle, prvu i treću srijedu u mjesecu, ima ambulantu od 16:00 do 19:30 sati. Treba svakako napomenuti da prvi puta od osnutka bolnice Opća bolnica Virovitica, ima liječnika specijalistu hitne medicine. Riječ je o mr. sc. Mladenu Vuljaku, dr.med.spec. specijalistu anesteziologije i reanimatologije te hitne medicine čiji dolazak u Opću bolnicu u Virovitici znači kvalitetnije specijalističke preglede i udovoljavanje propisanim standardima. Osim toga, mogu najaviti i ponovno otvaranje Odjela za psihijatrijske bolesti koji je bio zatvoren u vrijeme sanacije.

pecek4

NOVOM I MODERNIJOM OPREMOM, NAŠIM ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA OMOGUĆIT ĆEMO BOLJE UVJETE RADA, A PACIJENTIMA PRUŽITI KVALITETNIJU I BRŽU ZDRAVSTVENU SKRB

Nastavljeno je i moderniziranje Opće bolnice Virovitica:

– U sklopu humanitarne akcije ”Palčić gore” dobivena je oprema za nedonoščad koja više neće morati putovati u Zagreb. Dječjem odjelu Opće bolnice Virovitica predstavnici Kluba roditelja nedonoščadi “Palčić” na čelu s predsjednicom Željkom Vučko, donirali su opremu vrijednu 200.000,00 kuna za liječenje prijevremeno rođene nedonoščadi. Virovitičkoj bolnici na taj je način doniran inkubator za novorođenčad tzv. žirafa, monitor vitalnih funkcija, dva perfuzora, aparat za potporu disanju novorođenčadi tzv. SIPA uređaj. Svi aparati su stavljeni u pogon i služe za kvalitetnije liječenje djece naše županije. Također smo u lipnju ove godine krenuli u zanavljanje informatičke opreme, nabavkom 120 računala i druge prateće opreme, obzirom da postojeća više ne udovoljava potrebama Opće bolnice Virovitica, a u koju nije ulagano od 2002. godine. U razdoblju od svibnja, 2016. godine do danas, za potrebe Opće bolnice Virovitica nabavljena je različita medicinska oprema u vrijednosti cca. 1.000.000,00 kn, kao što su bolesnički kreveti s ormarićima, 3- kanalni defibrilator, 12-kanalni elektrokardiograf, hidraulički podizač za potrebe patologije, aparat za rani probir neonatalnog sluha, privremeni pacemaker i dr. Naprijed navedenim investicijama te nabavkom navedene opreme, unatoč svim poteškoćama na koje nailazimo u radu i poslovanju Opće bolnice Virovitica, našim zdravstvenim djelatnicima omogućit ćemo bolje uvjete rada, samim time i veće zadovoljstvo u radu, a pacijentima pružiti kvalitetniju i bržu zdravstvenu skrb. (Virovitički list)

Share Button