Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

 • Pročelnica: Melita Sirovica, dipl. oec.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033 638-150
 • Faks: 033 722-465
 • melita.sirovica@vpz.hr

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane za djelatnost zdravstva i socijalne skrbi u nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

 • praćenje i proučavanje problematike djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi,
 • poslove pripreme stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija ili drugi nositelji izrade u područjima iz stavka 1. alineja 1. ovog članka,
 • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga mreže ustanova u djelatnostima zdravstva i socijalne skrbi sukladno posebnim propisima,
 • poslove sudjelovanja u pripremi i predlaganju planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža,
 • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvješćivanja o provođenju programa financiranja ovih djelatnosti,
 • rješavanje po prigovorima i žalbama na prvostupanjske odluke jedinica lokalne samouprave,
 • poslove financiranja decentraliziranih funkcija u djelatnostima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • poslove izrade općih akata iz djelokruga Upravnog odjela,
 • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela,
 • obavlja i druge poslove sukladno zakonu, aktima Županijske skupštine te župana,
 • Izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za:
  – osnivanje Domova za starije i nemoćne osobe
  – osnivanje Obiteljskih domova
  – pružanje usluga Pomoći u kući
  – pružanje usluga Dnevnog boravka za starije osobe
  Zakon o socijalnoj skrbi, NN 157/13.
  Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, NN 40/14.

 

Strategija razvoja palijativne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine (preuzmi)

Share Button