Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Ustanove socijalne skrbi

Centri za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb Virovitica
Adresa: Vladimira Nazora 2, Virovitica
Telefon: 033 721 530; 033 722 834
Fax: 033 722 706
Email: korisnik089@mdomsp.hr
Web: http://czss-virovitica.hr/

Centar za socijalnu skrb Virovitica
Podružnica Pitomača

Adresa: Trg kralja Tomislava bb, Pitomača
Telefon: 033 783 045
Fax: 033 783 734
Email: korisnik089@mdomsp.hr
Web: http://czss-virovitica.hr/

Centar za socijalnu skrb Slatina
Adresa: Vladimira Nazora 5, Slatina
Telefon: 033 551-158; 033 401-385
Fax: 033 401-385
Email: czss.slatina@gmail.com
Web: http://www.czss-slatina.hr

Centar za socijalnu skrb Slatina
Podružnica Orahovica

Adresa: Kralja Zvonimira 51, Orahovica
Telefon: 033 673-735; 033 673-566
Fax: 033 673-735; 033 673-566
Email: czss.slatina@gmail.com
Web: http://www.czss-slatina.hr

Domovi socijalne skrbi

DOM SOCIJALNE SKRBI/CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI/CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI (za korisničke skupine: starije i nemoćne osobe, beskućnici, odrasle osobe s invaliditetom i usluge pomoći u kući)

Dom socijalne skrbi/centar za pružanje usluga u zajednici/centar za pomoć u kući mogu osnovati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba aktom za koji ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi utvrđuje usklađenost sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima.

Postupak otvaranja

  1. donošenje akta o osnivanju
  2. podnošenje zahtjeva za utvrđenjem usklađenosti sa zakonom
  3. upis u sudski registar nadležnog trgovačkog suda
  4. osiguravanje uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;
  5. podnošenje zahtjeva s potpunom i urednom dokumentacijom Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije
  6. ispitivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta (očevid);
  7. donošenje odluke (rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta)
  8. podnošenje zahtjeva ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb radi upisa u odgovarajuću evidenciju
  9. obavještavanje centra za socijalnu skrb Popis domova

 

Popis domova za starije i nemoćne na području Virovitičko-podravske županije

Share Button