Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Upravni odjel za obrazovanje i demografiju

 • Pročelnica: mr. sc. Vesna Šerepac, dipl. pedagog
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033/638-120
 • Faks: 033/638-125
 • vesna.serepac@vpz.hr

Upravni odjel za obrazovanje i demografiju  obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane za djelatnost školstva, kulture, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture i brige o djeci u nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

 • poslove praćenja i proučavanja problematike u djelatnostima prosvjete, a osobito osnovnog, srednjeg i visokog školstva, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture i brige o djeci,
 • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu županije u djelatnostima iz stavka 1. ovog članka,
 • poslove pripreme mreže ustanova u djelatnostima iz stavka 1. ovog članka sukladno posebnim propisima,
 • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u održavanju i razvoju tih mreža, te donošenju i izvršavanju odluka, planova i programa,
 • poslove financiranja decentraliziranih funkcija u djelatnostima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • poslove pripreme prijedloga, praćenja izvještavanja o provođenju programa financiranja javnih potreba u djelatnostima iz stavka 1. ovog članka,
 • poslove izrade općih akata iz djelokruga Upravnog odjela,
 • rješavanje po prigovorima i žalbama na prvostupanjske odluke jedinica lokalne samouprave,
 • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela iz stavka 1. ovog članka.

 

 • Odluka o Stipendiji Virovitičko-podravske županije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (preuzmi)
 • Javni natječaj za dodjelu stipendije Virovitičko-podravske županije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva u školskoj 2018./2019. godini. (preuzmi)
 • Odluka o deficitarnim zanimanjima (preuzmi)
 • Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (preuzmi)
 • Upute o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (preuzmi)

Odluka o dodjeli stipendije Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

Usvojen plan mreže dječjih vrtića (preuzmi) – 3.12.2014.

Odluka o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe

Pravilnici i zakoni

 • PRAVILNIK O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI (preuzmi)
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU I UTVRĐIVANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI (preuzmi)
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZBORU I UTVRĐIVANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI (preuzmi)
 • ZAKON O FONDOVIMA ZA KULTURU (preuzmi)
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDOVIMA ZA KULTURU (preuzmi)
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA (preuzmi)
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA (preuzmi)
 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA (preuzmi)
 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA (preuzmi)
 • ZAKON O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI (preuzmi)
 • ZAKON O KAZALIŠTIMA (preuzmi)
 • ZAKON O KULTURNIM VIJEĆIMA (preuzmi)

Uputa o provedbi Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj – ožujak 2016.

 • Uputa o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj – ožujak 2016. (preuzmi)

Uputa o provedbi Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2015. godine

 • Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2015. godine (preuzmi)
 • Potvrda 100% za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza (preuzmi)

Uputa o provedbi Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj – lipanj 2015.

 • Uputa o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj – lipanj 2015. (preuzmi)

Uputa o provedbi Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2014.

 • Uputa o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2014. (preuzmi)
 • Potvrda prijevoznika (preuzmi)
 • Zahtjev za plaćanje prijevoza učenika srednjih škola (preuzmi)

 

Share Button